5 Grunner for Hvorfor Uber er Positivt! | Teknologi | CompareKing
über er positivt

5 Grunner for Hvorfor Uber er Positivt

Uber er en app som tilbyr taxi og limousine service ved å koble sjåfører og kunder sammen. Appen ble nylig lansert i Oslo, men lanseringen har ført til klagestorm fra andre taxi selskaper og politianmeldelser fra Oslo kommune. Anmeldelsene gjelder mangel på lisens for å drive taxi-virksomhet i Norge og mangel på dokumenter blant sjåfører som driver betalt transport.

I Oslo er det UberBlack og UberPop som blir lansert. UberBlack er en type limousine service hvor bilene ligger i det øvre prissjiktet og fungerer som en taxi tjeneste med tanke på fortjeneste for sjåføren. UberPop er i utgangspunktet en tjeneste som setter en sjåfør og kunder i kontakt gitt at de skal samme retningen. Her skal ikke sjåføren ha fortjeneste på arbeidet, men skal få dekket kostandene av kunden.

Sett bort ifra den negative omtalen med tanke på søksmål og mangel på dokumenter, kan det komme noe positivt ut av at Uber har blitt lansert i Norge? Kan det norske folk bli tjent med den tjenesten som Uber Appen tilbyr?
 

5 grunner for hvorfor Uber er positivt

1. Språklige barrierer

Ved at man bruker en app for å bestille turen, gjør at språk ikke nødvendigvis vil være et hinder for at utenlandsk arbeidskraft kan bli integrert og få jobb i Norge. Dette gjelder også om en snur på situasjonen, og turister som verken snakker norsk eller engelsk kan bestille en sjåfør uten problemer.

2. Enklere deltidsjobb / Sparte kjørekostnader
Gitt at det blir orden i papirer og dokumenter for lisens og tillatelse, gir Uber personer med lav inntekt eller deltidsjobb en mulighet til enkelt å spe på inntekten når det måtte passe. Som sjåfør for Uber får man en Smart Telefon utlevert med en Uber App for sjåfører som blir koblet mot Appen kundene bruker. Her logger du inn når du har mulighet til å kjøre og tilpasser dette etter din egen tidsplan. Lønn er basert på hvor mye en kjører og det er dermed helt opp til deg selv.

Ved UberPop appen er det ikke meningen at sjåføren skal tjene på turen, men at kostnadene ved kjøring fra A til B skal dekkes. Dette kan være spesielt gunstig for pendlere som bor utenfor Oslo, som da kan ta med kunder som skal i samme retning og få dekket [deler av] kostnadene ved å kjøre til og fra jobb.   


3. Billigere for kunden med UberPop

Som nevnt over skal sjåfører for UberPop appen ikke tjene penger, men få dekket kostnadene av å kjøre fra A til B ved å ha med en kunde i bilen. Dette vil naturlignok bli et billigere alternativ ettersom vanlige taxi selskaper skal få dekket både kostander av turen, i tillegg til å dekke lønn til sjåføren. Og som de fleste av oss vet, er ikke taxi et billig alternativ her til lands.

4. Enklere betaling

Ettersom betalingen skjer gjennom Uber appen trenger man ikke å ha med seg kort eller kontant. Man må bare registrere et gyldig betalingskort gjennom appen som blir trukket når tjenesten er utført. Har du vært uheldig en vinterkveld og mistet lommeboken er det fremdeles mulig å komme seg hjem via bil.

LES OGSÅ: Mobilbetaling kan endelig ta av i Norge

5. Et mer variert tilbud med UberBlack

Ved bestilling av ordinær taxi i Norge vet en aldri hva slags bil en blir tildelt. De fleste taxier i Norge er av nyere årsmodell og ofte biler som blir regnet som mer luksuriøse merker, men med UberBlack kan man få booket biler man vet er av høy standard. Dette kan være et fint tilbud for store bedrifter og andre institusjoner ved transport fra, for eksempel,  Gardermoen til Oslo sentrum, hvor limousin ville vært litt overdrevet.

Vi i Compareking verken støtter ulovlig aktivitet eller støtter noen i sakene mot Uber, men skulle lisens og andre dokumenter bli ordnet er det flere positive sider ved at Uber etablerer seg i Norge. 

By , 09 Dec 2014
Se flere tilbud under

Signer med bankid Signer senere
Steng vindu

Hei,
Vi er tilgjengelige på chatten mandag-torsdag mellom 9-21 og fredager mellom 10-18