Skattefradrag og Tilbakebetaling av Restskatt | Sparetips | CompareKing
skattefradrag

Skattefradrag og Tilbakebetaling av Restskatt

For de fleste av oss er den eneste kontakten vi har med skattevesenet i Norge en årlig sjekk av selvangivelsen for å se at alt stemmer. Men er man uheldig og har beregnet for lavt skattetrekk, vil en uheldig overraskelse kunne dukke opp i form av restskatt. Hvilke alternativer du har for å tilbakebetale en slik utgift skal vi se nærmere på i denne artikkelen. I sammenheng med det skal vi også ta en titt på hva former for skattetrekk du kan få i forbindelse med nedbetaling av eksisterende gjeld og lån. 

Fradrag

Utgifter til renter på gjeld i løpet av et inntektsår er fradragsberettiget. Og du vil kunne få igjen 27 prosent av det du har betalt. Normalt vil Skatteetaten selv innhente opplysninger om alle lån og utestående beløp det betales på, men det er fortsatt viktig at du gjør en egen sjekk og ser at alt stemmer. Som vi skal gå nærmere innpå seinere vil spesielt personer i ekteskap og samboerforhold kunne få en gal oppføring av gjeld i selvangivelsen. 

I tillegg til fradrag på renter betalt, vil du i tillegg også kunne få fradrag for selve omkostningen med å ta opp et lån. Utgifter til etableringsgebyr og andre administrative kostnader vil du dermed også kunne kreve 27 prosent fradrag på. Vær oppmerksom på at renter som allerede har forfalt, men som ikke er blitt betalt, vil du ikke få fradrag for. Det samme gjelder utgifter som måtte medfølge inkassosaker og renter på restskatt. 

Som nevnt vil Skatteetaten normalt innhente opplysninger rundt gjeld og lån på egenhånd, og du vil kun trenge å bekrefte at de stemmer i selvangivelsen. Men har du tatt opp lån sammen med en samboer eller ektefelle, vil banken ofte rapportere lånet som om det kun står på en person, og dermed kun være oppført hos den ene partneren på selvangivelsen. I et slikt tilfelle må gjelden deles opp selv for så sendes inn til skattevesenet. 

Betal restskatt i tide

Har du vært uheldig og fått restskatt er det størrelsen på "baksmellen" som bestemmer når pengene skal være tilbakebetalt. For tilbakebetaling under 1000 kr vil betalingsfristen være innen 3 uker etter du har fått skatteoppgjøret. Har du en tilbakebetaling over 1000 kr vil beløpet være delt i to. Første forfall vil være 3 uker etter skatteoppgjøret er tilgjengelig, mens det andre og siste forfallet vil være 8 uker etter.

Ekstra renter på beløpet vil starte samme dag som terminen har forfalt uten at betalingen er kommet inn. Har du sendt inn en klage der du motsetter deg restskatten, må du fortsatt betale inn beløpet mens klagen blir behandlet. Rentene på beløpet vil nemlig fortsatt løpe etter terminens forfall. Du bør derfor sørge for å betale restskatten til riktig tid. Er det et større beløp som skal tilbakebetales, blir det å ta opp et lån en mulighet å vurdere. På den ene siden vil du måtte betale renter på det nye lånet, men du får betalt restskatten i tide og slipper problemer som kan følge med en videre innkreving fra Skatteetaten. Du får da også mindre månedlige nedbetalinger å forholde deg til, som kan gjøre den økonomiske situasjonen lettere. Har du flere smålån hos ulike tilbydere kan det å refinansiere alle i ett lån, og inkludere en tilbakebetaling av restskatte i den, være fornuftig. Ikke bare vil det gjøre ting mer oversiktlig siden du da samler alle nedbetalinger på en faktura, men du vil normalt sett også kunne oppnå bedre vilkår på lånet enn du hadde tidligere.

Kilder:

By , 19 Feb 2015
Se flere tilbud under

Signer med bankid Signer senere
Steng vindu

Hei,
Vi er tilgjengelige på chatten mandag-torsdag mellom 9-21 og fredager mellom 10-18