Dette Må Du Gjøre Når Bilulykken Inntreffer! | Forsikring | CompareKing
Dette Må Du Gjøre Når Bilulykken Inntreffer!

Dette Må Du Gjøre Når Bilulykken Inntreffer!

I Norge er det påbudt å ha ansvarsforsikring, også kalt trafikkforsikring. Trafikkforsikringen erstatter skader som bilen kan påføre andre mennesker og ting. Det er uheldigvis slik at det er et økende antall trafikkulykker på veien i Norge hvert år. Hvis du skulle være så uheldig å være involvert i en bilulykke vet du hva du skal gjøre? Hvem skal du ringe og hvilke informasjon trenger du? Nedenfor har vi samlet en liten liste over den vanligste tingene du må huske om ulykken skulle være ute. Her har du 5 ting du må gjøre!

#1 Informasjon, informasjon og litt mer informasjon..

Sørg for at du noterer ned navnet, adressen og kontaktnummeret til den eller de personene som har vært involvert i ulykken. Det er også viktig at du fyller ut en skademelding.

#2 Registeringsnummeret er et must

For sikkerhetsskyld burde du notere bilen sitt merke og eventuelle kjennetegn(farger, etc). Forsikringsselskap liker ikke detaljer, de elsker det! Jo mer som er notert ned jo lettere blir det å få erstatning fra forsikrinsselskapet.

#3 Ta kontakt!

Ved alvorlige ulykker der skade eller død har oppstått skal politiet meldes. Husk å ta kontakt!

#4 Du må også huske å kontakte forsikrinsselskapet så raskt som mulig

Unnlatelse kan resultere i eventuelle tap selvom du har bilforsikring. Det har ikke noe og si hvor alvorlig ulykken er, forsikringsselskapet skal informeres. Dette står også i avtalen som du har underskrevet.

#5 Er bilen din totalskadet?

Sørg for at du sender den til et verksted som er godkjent av forsikrinsselskapet. Når du kjøper bilforsikring fra et forsikringsselskap vil de gi en liste over godkjente verksted. Hvis du sender bilen til feil verksted kan du faktisk miste erstatningen. Store merkeverksted slik som Audi, Volvo, BMW og Toyota er som oftest godkjent.

By , 09 Dec 2013
Se flere tilbud under

Signer med bankid Signer senere
Steng vindu

Hei,
Vi er tilgjengelige på chatten mandag-torsdag mellom 9-21 og fredager mellom 10-18