Bilforsikrings Guiden Du Må Lese | Forsikring | CompareKing
Du Må Lese Denne Guiden Til Bilforsikring Før Du Kjøper Forsikring!

Du Må Lese Denne Guiden Til Bilforsikring Før Du Kjøper Forsikring!

Når det gjelder bilforsikring står man som regel overfor tre valg: delkasko, kasko eller toppforsikring.

  

Ansvarsforsikring

Ansvarsforsikringen må du ha uansett. Det er nemlig lovfestet at alle bileiere skal ha dette som minimumskrav. Ansvarsforsikring dekker skader som du kan komme til å påføre andres kjøretøy, bygninger, eiendeler eller personer i og utenfor bilen; den inkluderer også eventuell rettshjelp. Hvis det viser seg at du kjører uten noen som helst forsikring, kan du risikere å bli avskiltet. Ansvarsforsikring går også ofte under navnet trafikkforsikring.

  

Ansvarsforsikringen dekker riktignok ikke skader på egen bil, så de fleste velger en også en form for frivillig forsikring. Hvilken du har behov for kommer som regel an på bilen du kjører og hvor gammel den er.

  

Delkasko

Delkasko er et naturlig valg hvis bilen du kjører har en relativt lav verdi. Full kasko vil da ikke lønne seg når du tar årspremie og egenandel i betraktning. Forsikringskostnadene kan nemlig komme til utgjøre en forholdsvis stor andel av bilens fulle verdi. Delkasko dekker som regel skader og tap ved brann, tyveri, hærverk, redning/veihjelp og glasskader. Delkasko kan også dekke skader på fastmontert utstyr og løsøre i bilen så lenge verdisummer for disse er oppgitt.

Full kasko

Med full kasko er du også forsikret mot skader som du selv påfører ditt kjøretøy. Med kaskoforsikring får du dessuten leiebil i opptil 10 dager hvis bilen din må på verksted som følge av skade. Kasko dekker skade som oppstår på eget kjøretøy ved sammenstøt, utforkjøring, velt, hærverk eller annen tilfeldig, plutselig og ytre påvirkning.

Du får størst dekning med toppforsikring. Da kan du få en leiebil i opptil 31 dager. Enkelte forsikringsselskap lover deg faktisk leiebil så lenge du måtte behøve det. Denne bilforsikringen dekker også skade på motor og drivverk på biler som er inntil 8 år gamle. Toppforsikring reduserer samtidig egenandelen med inntil to tusen kroner, noe som betyr at du kan bytte rute på bilen uten å betale egenandel. Med en nyere bil får man også totalskadegaranti. Dette gjelder hvis bilen er mindre enn tre år eller har kjørt under 60 000 km. Hvis reparasjonskostnadene på en ny bil kommer på mer enn 60% av kjøpsprisen får man en helt ny bil. Forsikringen dekker samtidig parkeringsskade, bilhjelp hjemme, fastmontert utstyr inntil en viss verdi og bagasje inntil en viss verdi.

Uansett hvilken du velger av de tre alternativene, prises de ulike forsikringspakkene på individuelt basis. Forsikringspremien beregnes som regel avhengig av kundens alder, bosted og biltype. Annen relevant informasjon er som regel om bilen har en tyverialarm eller gjenfinningssystem, hvor langt den har kjørt, om den er tidligere skadefri, om kunden har en garasje, egenandel og om kunden har foretatt skadeforebyggende tiltak på bilen. Som ung sjåfør kan det bli dyrt å forsikre seg, men det er mulig å forsikre bilen på en foresatt med klausul om at bilen skal kjøres av en yngre person. På den måten blir forsikringspremien betydelig redusert.

Flere forsikringsselskap tilbyr dessuten samlerabatt eller totalkunderabatt, noe som betyr at du kan få reduserte priser hvis du bruker et og samme selskap til ulike forsikringsavtaler, for eksempel hvis du kombinerer en bilforsikring med boligforsikring fra det samme selskapet.

Selv med del- eller fullkasko forsikring må du vanligvis regne med å betale enn viss egenandel hvis ulykken er ute. Dette har mye å si for prisen på forsikringspremien, og de fleste selskaper gir deg mulighet til å velge egenandel selv. Er du villig til å akseptere en høy egenandel får du altså en rimeligere årlig forsikringspremie. Egenandeler er også knyttet til andre elementer i forsikringsavtalen, som for eksempel rettshjelpsforsikring og redningsforsikring.

By , 27 Jul 2014
Se flere tilbud under

Signer med bankid Signer senere
Steng vindu

Hei,
Vi er tilgjengelige på chatten mandag-torsdag mellom 9-21 og fredager mellom 10-18