Er Det Norske Oljeeventyret Over? | Livsstil | CompareKing Blogg
oljeeventyret

Er Det Norske Oljeeventyret Over?

Det blir titt og ofte snakket om at det norske oljeeventyret er over og at det blir trangere tider fremover. Det er kanskje ikke så rart når oljeprisen har falt fra 115 dollar fatet i Juni til under 50 dollar fatet i Januar. En mer enn halvering på seks måneder er i og for seg dramatisk og det fører til store tap, spesielt for en oljestat slik som Norge. Det snakkes også om at det blir mindre og mindre olje på norsk sokkel og at det blir dyrere og dyrere å finne den oljen som faktisk er tilgjengelig. Dette er i og for seg også sant, men det er viktig å sette ting i perspektiv og se på årsakene bak de forskjellige nedturene.

Mindre olje på Norsk sokkel

Ja, det blir mindre olje på Norsk sokkel. Det behøver dog ikke bety at det er krise, eller at det norske oljeeventyret er over. At mediene kan fremstille dette mer dramatisk enn det det egentlig er, gjør de egentlig med alt for å trekke lesere. I følge oljedirektoratet ligger over halvparten av oljeressursene fremdeles i bakken, og det er etter mer enn 40 år med relativ intens produksjon.

Ettersom olje ikke er en fornybar energikilde vil den jo ta slutt en gang. Og om prognosene plutselig tilsier at det vil ta slutt fortere enn først antatt, kan det lett bli tegnet et dramatisk bilde i mediene. Det er viktig å tenke gjennom hvor vi var for 40 år siden og hvor vi er i dag. Om 40 år er det ikke sikkert at olje er like viktig for Norge, og kanskje er vi en pioner innen bølge og eller annen fornybar energi.

Norsk olje er mindre attraktivt

Et muligens større problem for den norske oljesektoren er skatter og avgifter og andre kostnader med å hente opp olje på den norske sokkelen. Høye produksjonskostnader som det ofte blir i Norge og høye CO2-skatter gjør at det blir mindre attraktivt for internasjonale aktører å arbeide på norsk sokkel. Dette har dog ingenting med størrelsen på oljeressursene å gjøre og er noe som kan justeres med en endret oljepolitikk.

LES OGSÅ: 7 ting du ikke visste om Norge

Ekstremt lave oljepriser

I Juni 2014 lå prisen på et fat olje på rundt 115 dollar. 7. Januar 2015 lå prisen på et fat olje på rundt 50 dollar. En nedgang på over 50% er dramatisk og store oljeeksporterende land, slik som Norge, merker nedgangen betraktelig. Det er for øvrig viktig å se på bakgrunnen for denne nedgangen og det er viktig å ha litt innsikt i hvordan oljeprisen styres.

Som de fleste andre råvarer blir prisen på olje styrt av en relasjon mellom etterspørsel i markedet og tilførsel til markedet. Er det høy etterspørsel og lav tilførsel blir prisen høy. Er det høy tilførsel, men lav etterspørsel blir prisen lav. For øyeblikket er det en relativt lav etterspørsel for olje. For å gjøre det enkelt kan en tenke at Eurosonen gjør det relativt svakt økonomisk sett. Dårlig økonomi betyr mindre utvikling. Det blir ikke bygget like mange nye bygninger, utviklingen av infrastruktur går saktere, og det blir generelt sett brukt mindre olje til å drive denne utviklingen. Asia og spesielt Kina har lenge hatt stor etterspørsel etter olje. Når disse markedene også går sakte økonomisk blir det en betydelig mindre etterspørsel etter olje.

Samtidig som etterspørselen er lav er tilførselen stor. OPEC er en organisasjon som inkluderer land som eksporterer mye olje. Disse landene tilfører markedene mye olje for øyeblikket i et forsøk på å skvise ut / stanse produksjonen av sandolje i USA. Disse landene, med arabiske land i spissen, øker altså tilførsel av olje for å senke prisene slik at det ikke lenger er lønnsomt å produsere dyrere olje – slik som sandolje. Dette er dog ikke gunstig i lengden for OPEC landene selv. Dermed er det naturlig at de vil med tiden senke tilførselen, noe som igjen vil drive prisene på olje opp. Den andre faktoren som spiller inn etter hvert som prisene synker, er at det blir større etterspørsel ettersom det blir billigere å gjenoppta utvikling av infrastruktur osv. Det er med andre ord ikke grunn til å frykte at oljeprisen blir der den er per dags dato, men det er vanskelig å se når den vil stabilisere seg igjen.

Summa summarum er det altså ingen grunn til å tro at oljeeventyret er over riktig enda. Det er fremdeles store oljeressurser igjen i havbunnen på norsk sokkel, og oljeprisen vil stabilisere seg med tiden. Det som kan diskuteres er om norske politikere kan gjøre nordsjø-olje mer attraktivt og mer konkurransedyktig ved å endre på enkelte punkter ved oljepolitikken.  

By , 12 Jan 2015
Se flere tilbud under

Signer med bankid Signer senere
Steng vindu

Hei,
Vi er tilgjengelige på chatten mandag-torsdag mellom 9-21 og fredager mellom 10-18