Delingsøkonomi og skatt | Teknologi | CompareKing
Har delingsøkonomien satt mat på bordet?

Har du delt deg inn i selvangivelsen?

Som vi har skrevet om før har det vært en stor fremvekst av delings- og byttetjenester. Denne delingsøkonomien, eller kanskje mer korrekt, formidlingsøkonomien kan ses på som hyggelig, miljøvennlig og bærekraftig, men også skattepliktig. Delingsøkonomien har i stor grad blitt tatt imot med åpne armer, men det har vært et behov for å tydeliggjøre regelverket. Skatteetaten har som svar på dette konkretisert regler som omfatter delingsøkonomi og skatt. De har gått igjennom de vanligste måtene folk tjener penger på gjennom formidling av tjenester eller varer til andre, så nå er det enklere for deg å vite hva du må ta med i selvangivelsen hvis du er en del av delingsøkonomien.

 

Delingsøkonomi

Som vi skrev om i artikkelen hvorfor alle snakker om delingsøkonomi så er det en forretningsmodell som går ut på at mannen eller kvinnen i gata selger tjenester eller leier ut varer gjennom egne formidlingsselskaper. Bytting og deling er ikke på nært noe nytt, men dagens teknologi, og spesielt apper, gjør det mulig å organisere denne typen handel mye mer effektivt. Transaksjonene blir som oftest foretatt via en app eller nettside, noe som gjør alt veldig enkelt og sikkert. Reell bytting, uten økonomisk vinning, er det sjelden snakk om lenger. Folk tjener en krone her og en krone der på å leie ut bil, leilighet, eller gjenstander de ikke bruker så ofte. Av den grunn er begrepet formidlingsøkonomi kanskje en bedre betegnelse.

 

Når må det inn i selvangivelsen?

Seksjonssjef i skatteetaten, Lene Solberg sa til NTB at tommelfingerregelen er at all inntekt i utgangspunktet er skattepliktig, ifølge Dagens Næringsliv. I tillegg er de opptatt av å ha et så enkelt regelverk som mulig. Men enkelt er ikke førsteinntrykket når man besøker skatteetatens siden, for selv om de ikke har egne skatteregler for delingsøkonomien, finnes det mange sider som omhandler de vanligste aktivitetene. Det er også mange unntak og det er nettopp der man må holde tunga rett i munnen. For å forhåpentligvis gjøre det litt enklere for deg, er et sammendrag av en del av reglene her. Det viktigste å skille på uansett kategori er om tjenesten representerer en ny jobb eller bare en hobby. I de fleste tilfeller er man fritatt fra skatt for hobbyvirksomhet. Skille mellom jobb og hobby er ikke helt konkret, men i mange tilfeller er det beløpsgrenser som gjør det enklere.


Les også: Selvangivelsen 2015

 

Utleie av bolig

Dette representerer en av de største delingsinntektene, og skal for mange føres inn i selvangivelsen. Hvis du leier ut arealer du ikke selv benytter, er det alltid skattepliktig. Leier du ut en fritidsbolig du selv bruker, kan du tjene inntil 10 000 kroner per fritidsbolig i året skattefritt. Hvis det er snakk om å leie ut mindre enn halvparten av egen bolig, er det skattefritt, hvis utleieverdien av det du leier ut er mindre enn utleieverdien av den delen du selv bor i. Leier du allikevel ut mer enn halvparten av egen bolig er det også skattefritt såfremt inntekten er under 20 000 kroner i året.

 

Deling av bil og samkjøring

Dette kan gjøres skattefritt hvis du også bruker bilen privat og leieinntektene ikke overstiger 10 000 kroner i året. Det er uvesentlig om utleien skjer privat eller gjennom et formidlingsselskap (som for eksempel Uber, nabobil o.l.). Hvis du tjente mer enn 10 000 kroner på utleie av egen bil i fjor, må du rapportere det i selvangivelsen. Hvis du samkjører eller driver persontransport, kun med hensikt om å få dekket bensin og andre relevante utgifter, er det ikke skattepliktig. Hvis persontransport blir en virksomhet, fremfor en hobby, så må du betale skatt. Har du for eksempel planer om å bli Uber-sjåfør på fulltid, må du forholde deg til de gjeldende skatte- og rapporteringsreglene som finnes for selvstendig næringsdrivende. Hovedregelen da er at all inntekt fra kjøring er skattepliktig, men kostnadene du har i forbindelse med kjøringen er fradragsberettiget. Brukes bilen også privat, vil fradraget reduseres.


Les også: 5 grunner for hvorfor Uber er positivt

 

Utleie generelt

Her er hovedregelen lik som med bil. Leier du ut andre gjenstander som tilhenger, verktøy, båt eller lignende, og samtidig bruker gjenstanden privat kan du tjene inntil 10 000 kroner i året skattefritt. Hvis utleieinntektene overstiger 10 000 kroner i året derimot, må du føre det opp i selvangivelsen. Her også spiller det ingen rolle om utleien skjer privat eller gjennom en applikasjon eller nettjeneste. Christer Hansen Eriksen, daglig leder i delingstjenesten leieting.no, sa til DN at allerede etter et halvt år er det flere av deres brukere som har tjent mer enn 10 000 kroner. Han påpekte at pengene kan fort strømme på hvis man for eksempel leier ut bunaden sin for en tusenlapp om gangen. Han fortalte også at de varsler brukere når de har gått over grensen og håper på sikt å få en ordning med automatisk rapportering til skattemyndighetene.


Les også: Fjellet preges av ny hytte-trend

 

Hobby eller virksomhet?

Grensen mellom hobby og virksomhet er som sagt ikke klart definert. For å kunne fastslå for egen virksomhet må du foreta en konkret vurdering om aktiviteten drives for egen regning og risiko, har et visst omfang, er egnet til å gå med overskudd over tid, og om det tar sikte på en viss varighet. Hvis du er i tvil er det enkleste å ta kontakt med skatteetaten. På nettsidene deres, under delingsøkonomi, kan du også finne informasjon om småjobber og tjenester, samt tjenester og gjenytelser, hvis du ønsker større klarhet i forhold til det. Det er fortsatt noen dager igjen før du må levere selvangivelsen, så punktene ovenfor har forhåpentligvis gjort det litt lettere å skille på hva som eventuelt må føres opp.


Kilder:
www.skatteetaten.no
www.dn.no
By Emma, 21 Apr 2016
imageEmma

Har studerat psykologi vid Göteborgs universitet, arbetat med sälj och kundeservice men är nu frilansande skribent för CompareKing.se

Se flere tilbud under

Signer med bankid Signer senere
Steng vindu

Hei,
Vi er tilgjengelige på chatten mandag-torsdag mellom 9-21 og fredager mellom 10-18