Her Er 3 Råvarer Du Burde Investere i! | Investering | CompareKing
råvarer, investere

Her Er 3 Råvarer Du Burde Investere i!

1. Kobber

Kobber er en råvare som ofte blir glemt. Den lager ikke de samme overskriftene som gull eller sølv, og det brukes mer i industri og ikke til å lage smykker og gjenstander vi er mer vant til å håndtere fra dag til dag. Det er dog brukt i nesten all industri rundt omkring i verden og er en av ”hovedingrediensene” i produksjonen av; motorer, biler, datamaskiner, mobiltelefoner, rør og mye, mye mer.

Ettersom økonomier som Kina og India vokste frem og ble industrialisert, økte etterspørselen for kobber til utbygging av infrastruktur. Selv om slike økonomier har til dels stoppet litt opp er det fremmarsj for andre nasjoner. I tillegg vil det alltid være etterspørsel etter kobber ettersom det brukes i ekstremt mange industrier. Denne etterspørselen, i tillegg til at det ikke er oppdaget en kobbermine av betydning det siste århundre, gjør at tilførselen  til markedet blir lite og da holder prisene seg stabile eller stiger.

2. Råolje

De som investerte i råolje i Juni ville nok sagt seg uenig i dette og det skal ikke legges skjul på at for øyeblikket er råolje en risikabel investering, om en ikke kan sitte på investeringen særlig lenge.

Oljeprisen har falt dramatisk mye de siste 6 månedene og det er mulig det kommer til å falle mer. Oljen er imidlertid underpriset per dags dato. Det er ingen av landene som lever av å eksportere olje som er villig til å godta denne prisen for lenge. Dermed er det grunn til å tro at det vil bli mindre tilførsel fra OPEC (Organisation for the Petroleum Exporting Countries) landene, og dette vil igjen føre til økte priser igjen. OPEC landene har såpass stor makt at om de velger å kutte ned tilførselen til markedet, vil prisene stige, noe for eksempel Norge ikke har nok olje til å gjøre. Grunnen til at de for øyeblikket lar prisene være såpass lave er at de prøver å skvise ut sandolje produksjonen i USA. Når de har klart det, eller ikke kan leve med de lave prisene lenger, vil tilførselen kuttes og prisene øke igjen.


LES OGSÅ: Slik investerer du som proffene


En annen faktor som også spiller inn er at det er mindre etterspørsel fra de store utviklingslandene som Kina og Brasil. Det er tøffere tider økonomisk sett for slike land enn det har vært på lenge og dette fører til mindre utbygging, og dermed mindre etterspørsel etter olje. Når prisene synker til et lavt nivå vil etterspørselen øke ettersom flere får råd, og dermed vil prisene ta seg opp igjen til et mer normalt nivå. Har du anledning til å sitte på investeringen en stund, og har litt is i magen, er nå tiden inne for å investere i råolje.

3. Gull 

Gull har vært en meget stabil investering lenge, og klarer seg bra under politiske konflikter og naturkatastrofer, noe en ikke kan si om olje. Gull blir faktisk sett på som en forsikring mot krig, inflasjon og naturkatastrofer, og prisene økte mye under gissel situasjonen i Iran i 1980 og når Sovjet invaderte Afghanistan. I tillegg blir det stadig en økende etterspørsel etter gull når flere økonomier vokser frem og flere folk får råd til å kjøpe produkter av gull.  

By , 27 Jan 2015
Se flere tilbud under

Signer med bankid Signer senere
Steng vindu

Hei,
Vi er tilgjengelige på chatten mandag-torsdag mellom 9-21 og fredager mellom 10-18