Forklaring for kredittscore | Kredittkort | CompareKing
Kredittvurdering

Hva er kredittscore?

Hvis du har søkt om lån eller kredittkort så har du nok mottatt et brev i posten med informasjon om at det er foretatt en kredittsjekk og basert på det har du fått en kredittscore. De fleste bryr seg nok mest om de får innvilget søknaden sin eller ikke og har derfor kanskje ikke brukt så mye tid på å sette seg inn i brevet som kom fra Bisnode eller lignende. Hvis du er en av de som er lei av å få avslag på søknader om lån og kreditt, eller bare er litt over gjennomsnittet interessert i å ha god oversikt over økonomien din, så kan du lese mer her om hva kredittscore faktisk er.

Hvem foretar kredittvurderinger og hvordan?

Selskaper kan ha flere grunner for å sjekke kredittverdigheten din, men den vanligste årsaken er at du har søkt om lån eller en annen form for kreditt. Andre årsaker kan være ved endringer av et strøm- eller mobilabonnement, samt når du handler på internett. Hensikten er å beregne hvor stor risiko det innebærer å innvilge deg kreditt, altså se på den statistiske sannsynligheten for at du vil være i stand til å betale tilbake pengene du låner eller regningene du vil motta. Etter kredittsjekken vil du få en kredittscore, som oftest mellom 0 og 100, en lav scoreverdi indikerer større risiko for at en person skal pådra seg en betalingsanmerkning, mens høy score indikerer lav risiko.

Selve kredittscoreverdien er basert på en analyse av historisk informasjon om alle kredittverdige personer for å identifisere kjennetegn både ved de personer som har pådratt seg betalingsanmerkninger og de som ikke har gjort det. Du blir sammenlignet med personer i samme aldersgruppe og med de samme forutsetningene. Basert på det skal det kunne sies noe om din betalingsevne. De fleste virksomhetene benytter Bisnode Credit AS (tidl. AAA Soliditet AS), Experian AS og Evry AS for å gjøre kredittvurderinger. Du skal alltid motta et gjenpartsbrev som forteller hvem som har foretatt kredittvurderingen og hvem det er på vegne av. Det er ikke en variable alene som avgjør en persons kredittrisiko, avanserte statistiske modeller ligger bak utregningene. Det er altså en kombinasjon av en rekke ulike variabler som ligger til grunn.

Formålet

Hver gang en person søker om kreditt risikerer kredittgiveren å pådra seg en stor utgift hvis personen ikke evner å betale for seg. Av den grunn brukes kredittvurderinger så kredittgiveren kan få hjelp til å avgjøre om søknaden om lån eller kreditt skal innvilges eller ikke. Kredittgiveren har somregel satt en grense på hvilken score kredittsøkeren må få for å bli godkjent, og ved hjelp av kredittvurderingen fra et av selskapene nevnt tidligere vil de komme til en avgjørelse. Det er ikke uvanlig at grensen for hva som bestemmer om du gis avslag eller ikke varierer fra en kredittgiver til en annen. Dette skyldes varierende kredittpolicy. I tillegg har også enkelte selskaper lagt til egne krav for at en person skal få innvilget søknad. Kredittvurderinger skal være til fordel både for personen som søker om kreditt og for selskapet som tilbyr det. Selskapet ønsker ikke å påta seg en unødvendig stor risiko og den som søker om lån eller annen form for kreditt vil helst ikke ende opp med et lån eller kostnad som blir umulig å betjene.

Les også: 3 økonomiske avgjørelser du må ta i dag

Hva kan gi deg en lav score?

Det er ikke et forhold alene som vil medføre at du får en lav score. Målingen er matematisk beregnet og er en kombinasjon av all informasjon som er innhentet om deg sammenlignet med personer som innehar de samme egenskapene. Unntaket er hvis du har en alvorlig betalingsanmerkning, som insolvens eller gjeldsordning. Hvis du har uløste betalingsanmerkninger, det vil si inkassokrav eller lignende som ikke er innfridd, vil dette også påvirke din score negativt. I tillegg vil en scoremodell benytte seg av tilgjengelig offentlig informasjon om din personlige økonomi, slik som inntekt og formue. Har du store svingninger i inntekten er det statistisk sett en indikasjon på en ustabil økonomi. Andre faktorer som spiller inn er for eksempel skatteklasse og næringsinteresser, enslige og personer som er innehaver av et enkeltpersonforetak pådrar seg oftere betalingsanmerkninger statistisk.  

I en scoremodell hvor maksimum scoreverdi er på 100 vil som oftest scoreverdier over 19 godkjennes. Som nevnt så har enkelte kredittgivere egne regler og kriterier så mange velger og kun gi avslag til personer med en score på 10 eller lavere. Gjennomsnittlig så har en person med en score på 19 cirka 3,5 % sannsynlighet for å pådra seg en betalingsanmerkning i løpet av de neste 12 månedene. Det vil si at det er 96,5 % sannsynlig at man ikke vil få en betalingsanmerkning i samme periode.

Hvordan du kan forbedre din kredittscore

Siden en kredittscore er beregnet ut fra offentlig tilgjengelig data om din personlige økonomi så kan du ikke jukse, den eneste måten du kan forsikre deg om at du ikke får en lav kredittscore er å holde orden på finansene. Det viktigste er å ha kontroll på gjeld og utgifter og sørge for at inntektene alltid dekker disse. Gjør du det vil du ligge i forkant og ikke pådra deg noen betalingsanmerkninger. Det finnes dessverre ingen snarveier, det kan være hardt og kjedelig arbeid, men husk at det som er positivt med din økonomi vil også spille positivt inn på din kredittverdighet. Hvis du anlegger gode pengevaner nå kan du høste fordelene senere.

Les også: 4 gode pengeråd som du kan lære av

Hvis du holder deg unna kredittkort og ikke søker om kreditt du egentlig ikke trenger så vil du klare deg helt fint. Lær deg å behandle din personlige økonomi som en forretningsmann behandler firmaet sitt så vil du ikke motta et overraskende brev med en negativ beskjed fra et av kredittvurderingsfirmaene. Enkelt sagt så vil du få en bedre kredittscore, og ha en større mulighet for å få innvilget lån og kreditt, når du har bevist at du har god betalingsevne.

Kilder:

www.bisnode.com

www.soliditet.no

www.datatilsynet.no

www.toppfinans.com

By Emma, 12 Jun 2015
imageEmma

Har studerat psykologi vid Göteborgs universitet, arbetat med sälj och kundeservice men är nu frilansande skribent för CompareKing.se

Se flere tilbud under

Signer med bankid Signer senere
Steng vindu

Hei,
Vi er tilgjengelige på chatten mandag-torsdag mellom 9-21 og fredager mellom 10-18