Negativ rente, positivt eller negativt? | Livsstil | CompareKing
Hva er negativ rente?

Hva er negativ rente?

Vi har lest og hørt mye om negativ rente i media i år, men hva er det egentlig? Det er snakk om styringsrenten, som er det første begrepet vi tar for oss i denne artikkelen.  I Norge har vi ikke negativ rente, men den ble satt ned, noe som resulterte i lavere utgifter for boliglånskundene. Dette er noe som angår oss som privatpersoner, mens negativ rente eller en reduksjon av styringsrenten angår bankene. Derfor kan det være litt forvirring rundt det siste, siden det ikke er umiddelbart tydelig hvordan det påvirker oss som enkeltpersoner.

Styringsrente

Styringsrenta er kort forklart den renta som en sentralbank, for eksempel Norges Bank i Norge eller Riksbanken i Sverige, setter ved innskudd fra, eller utlån til, bankene. Denne styringsrenten, som ligger i ordet, påvirker også lånemarkedet for privatkunder, og det vil vi komme tilbake til. Akkurat som vi privatkunder oppbevarer pengene våre i bruks- og sparekontoer hos bankene, trenger alle bankene en brukskonto å sette alle våre penger. Det gjøres i landets sentralbank, eller bankenes bank om du vil. I Norge for eksempel vil banker som DNB og Sparebank1 sette inn penger hos Norges Bank. Alternativet er at bankene holder kontanter, men dette koster en del da det må lagres et sted.

Les også: Tiden etter oljen

Negativ rente

En negativ styringsrente, betyr at renten satt av sentralbanken er lavere enn null. Når renten er negativ betyr det i praksis at bankene er nødt til å betale for å oppbevare penger i sentralbanken. Jo lavere den negative renten er, jo mer ulønnsomt blir det for bankene.

I februar i år kuttet Sverige til negativ rente på minus 0,1 %, det ble da sagt at dette skulle være kortvarig, men I mars senket Sverige renta ytterligere til minus 0,25 %. Både Sveits og Danmark har allerede en styringsrente under null, begge med minus 0,75 %. Japan har nullrente, og Den europeiske sentralbanken har styringsrenten bare ett lite hakk over nullstreken på 0,05 prosent. I Norge er det besluttet, foreløpig, at styringsrenten skal beholdes på 1,25. Marius Gonsholt Hov, seniorøkonom i Handelsbanken Capital Markets, sa til E24 at Riksbanken overrasket når de kuttet til negativ rente. Det er første gang i Riksbankens historie at styringsrenten er negativ. Sveriges sentralbank regnes som verdens eldste og ble stiftet i 1668, det vil si at det er første gang på 347 år at renten er negativ hos svenskene.

Hvorfor sette renten negativ?

Når en sentralbank bestemmer seg for en negativ styringsrente er det som oftest i håp om å blåse litt liv inn i landets økonomi. Kuttene gjør det mindre attraktivt for bankene å spare og derfor mer attraktivt å låne ut penger, og dette setter fart på økonomien.  Dette bekreftet Erik Bruce, sjefanalytiker i Nordea Markets, til Dagens Næringsliv når han snakket om hvorfor den sveitsiske sentralbanken kuttet renten til negativ. Han forklarte at det ble gjort som et forsøk på å presse ned hele rentenivået og stimulere økonomien. Det vil da si at dette er et grep sentralbankene først tar når de mener det er strengt nødvendig. Både i Sverige og Sveits ble det nevnt at inflasjonen hadde stagnert. I tillegg ble det registrert en usikkerhet i omverdenen som gjorde at framtidsutsikten for en rask stigning i inflasjonen så mørkt ut.

Inflasjon er vedvarende vekst i det generelle prisnivået, altså det samme som et fall i verdien av penger. Motstykket til inflasjon er deflasjon. Når nasjoner setter styringsrenten til negativ er det i håp om å unngå deflasjon. Riksbanken opplyste at rentekuttet til minus 0,1 ble tatt for å sikre at inflasjonen ville ta seg opp. Å innføre negativ rente kan også være en metode for å gjøre landets valuta svakere. Alt i alt er formålet å skape vekst i økonomien.

Hvordan påvirker negativ rente mannen i gata?

Når bankene får negativ rente fra sentralbanken vil det påvirke innskuddsrentene banken tar fra sine kunder også. Når vi setter penger i banken, må de plassere videre i sentralbanken over natta. Når banken må betale for dette, noe den negative renten forårsaker, har ikke de råd til å betale sine kunder for å oppbevare pengene samtidig. Her må bankene være varsomme, da for mye negativt vil gjøre at folk velger kontanter isteden. Hvis man allikevel må betale for å ha penger i banken kan man like godt oppbevare det hjemme i madrassen, eller en safe. Bankenes utlånsrenter vil også kuttes, men gjerne litt i etterkant av at styringsrenta er satt ned. Det vil normalt sett være lønnsomt for bankene når styringsrentene er lave fordi dette gjør det mer gunstig for folk flest å ta opp mer lån. Har du et boliglån vil du derfor merke kuttene i rentene ved at du får lavere månedlige utgifter.

Det er veldig uvanlig at styringsrenta blir satt til negativ og heldigvis for oss i Norge, ser det ut som vi ikke trenger å bekymre oss for dette, hvert fall ikke med det første. Kortsiktig kan alle vi med boliglån glede oss over de lave rentene, men som fornuftige forbrukere burde vi og tenke langsiktig å forsikre oss om at vår personlige økonomi kan tåle en renteoppgang. For deg som vil lese en god artikkel om å få kontroll på økonomien, les her.

Kilder:

www.no.wikipedia.org

www.e24.no

www.dn.no

www.snl.no

www.odinfond.no

By Emma, 06 Jul 2015
imageEmma

Har studerat psykologi vid Göteborgs universitet, arbetat med sälj och kundeservice men är nu frilansande skribent för CompareKing.se

Se flere tilbud under

Signer med bankid Signer senere
Steng vindu

Hei,
Vi er tilgjengelige på chatten mandag-torsdag mellom 9-21 og fredager mellom 10-18