Hvilket skattefradrag kan du kreve? | Livsstil | CompareKing
hvilke skattefradrag

Hvilket skattefradrag kan du kreve?

Hvert år fyller nordmenn ut selvangivelsen sin, og hvert år er de fleste like usikker på hva slags fradrag man egentlig har krav på. Det er viktig at du sjekker dette selv og denne artikkelen gir et lite innblikk i de vanligste og viktigste fradragene man kan ha krav på.

Aksjehandel

Utgifter til utstyr som for eksempel PC og bredbånd som brukes i forbindelse med aksjehandel og lignende som gir deg skattepliktig inntekt er fradragsberettiget. Ettersom dette også vanligvis er utstyr som brukes privat, kan man ikke få skattefradrag på hele beløpet og man må gjøre et anslag for hvor mye man bruker den til inntektsbasert arbeid og hvor mye man bruker den privat.

Arbeidsreise

I vårt langstrakte land er det flere som må reise noen kilometer til og fra arbeid hver dag. Dette er fradragsberettiget og kalkuleres ved at man multipliserer antall kilometer med 1,50 kroner. Overstiger man 35,000 km i løpet av et år skal en multipliserer antall km over 35,000 med 0,70 kroner. En må også trekke fra et bunnbeløp på 13,950 kroner som ikke er fradragsberettiget, noe som betyr at man må reise mer enn 9,300 km til og fra jobb hvert år.

*Tips: Se også poster for ’Bompenger’ og ’Ferge’ hos www.skatteetaten.no

BSU – Boligsparing for ungdom

Om du har opprettet en BSU-konto i banken din og har i løpet av året satt in penger på denne kontoen er 20% av innskuddet fradragsberettiget. Maks sparebeløp per år er 20,000 kroner, som gir et fradrag på inntil 4,000 kroner direkte i skatten.    

Faktiske utgifter

En tommelfinger regel som en kan ha i bakhodet er at utgifter som bidrar til annen skattepliktig inntekt, som oftest er fradragsberettiget. Dette kan for eksempel være advokathjelp, arbeidsklær, fagbøker eller liknende.

Foreldrefradrag

Utgifter til pass og stell av barn under 12 år er fradragsberettiget så lenge det kan dokumenteres. Dette gjelder for eksempel utgifter til SFO og/eller barnehage. Fradrag kan kreves på utgifter opp til 25,000 kroner for ett barn, og 15,000 kroner per barn etter dette. Ved 2 barn kan man kreve fradrag på inntil 40,000 kroner uavhengig av hvordan utgiftene fordeler seg mellom barna.

Kreditfradrag

På inntekter fra utlandet som også er beskattet i utlandet, kan en ha krav på kreditfradrag i Norge for den skatten som er betalt i utlandet.

Pendlerfradrag

Om du oppfyller kravene for å være skattemessig pendler, har du krav på pendlerfradrag hvis du ikke får dekket utgiftene skattefritt av arbeidsgiver. Vilkårene for pendlerfradrag varierer med tanke på sivilstatus og om man har mindreårige barn.

*Se www.skatteetaten.no for mer info.

Rentefradrag

Renter på både norsk og utenlandsk gjeld som er betalt i løpet av året er fradragsberettiget. Rentefradraget kan imidlertid begrenses dersom du har fast eiendom i et land med såkalt ’unntaksskatteavtale’. Det er også viktig å huske på at du kun kan få fradrag for renter du selv har betalt på din egen gjeld. Ektefeller kan for øvrig fritt fordele gjeld og gjeldsrenter mellom seg.

Tap ved salg av bolig eller annen eiendom

Ved tap av salg eller annen eiendom kan dette tapet være fradragsberettiget. Det er forøvrig viktig å merke seg at dersom du oppfyller kravene for skattefritt salg av bolig* eller fritidseiendom** får du ikke fradrag for det eventuelle tapet.

*Skattefritt salg av bolig: Eid i mer enn ett år og brukt som egen bolig i mer enn ett av de siste to årene i egen eiertid

**Skattefritt salg av fritidseiendom: Eid i mer enn fem år og brukt som egen fritidseiendom mer enn fem av de siste åtte årene

Tips fra Compareking: I denne artikkelen har vi tatt med de antatt vanligste fradragene for Ola Nordmann. Vi anbefaler imidlertid at man tar seg tid og går gjennom en fullstendig liste av forskjellige fradrag før man fyller ut selvangivelsen. Forskjellige fradrag kan en finne på www.skatteetaten.no

By , 28 Oct 2014
Se flere tilbud under

Signer med bankid Signer senere
Steng vindu

Hei,
Vi er tilgjengelige på chatten mandag-torsdag mellom 9-21 og fredager mellom 10-18