Hvor mye får jeg egentlig i pensjon?
hytte

Hvor mye får jeg egentlig i pensjon?

En million kroner gir deg kr 8.330 per måned i pensjon. Det er 200 kr mindre enn støtten
fra Lånekassen. Er du klar til å leve som student når du er pensjonist?


I Norge er det tre parter som bidrar til din pensjon: staten, arbeidsgiver, og deg. Det finnes
fire pensjonsordninger totalt:
1. Inntektspensjon fra folketrygden
2. Tjenestepensjon via jobben
3. AFP
4. Individuell pensjonssparing


Folketrygden


Alle som bor eller arbeider i Norge har rett på å ta ut inntektspensjon fra folketrygden etter at de fyller 62 år.
Din inntektspensjon blir spart opp i en pensjonsbeholdning ved at staten setter av 18.1% av din pensjonsgivende inntekt.
Det kommer på toppen av din inntekt. Men ikke alt du tjener tas med i betraktning.
Pensjonsgivende inntekt regnes som alt du tjener fra første krone og opp til 7,1 G mellom 13
og 75 år. Grunnbeløpet (G) per 1.mai 2017 tilsvarer kr 93 634.
Det betyr at kun de første kr 660.000 du tjener årlig har en betydning for oppsparing av inntektspensjon.

Ikke vær bekymret hvis du er ufør eller ikke kan jobbe av andre grunner. Alle er sikret en minsteytelse i form av en garantipensjon. Du får kr 167 196 per år hvis du er gift eller har samboer, og kr 180 744 hvis du er enslig.
Etter den nye reformen i 2011, kan du også jobbe så mye du vil mens du mottar full inntektspensjon.

Les også: Det er typisk norsk å ha skyhøy gjeld.


Tjenestepensjon via jobben

Alle bedrifter er pliktig til å ha en pensjonsordning for sine ansatte. Den gjelder for
arbeidstakere både i offentlig og privat sektor. Tjenestepensjon for ansatte i offentlig er annerledes fra privat sektor, og blir administrert av Statens Pensjonskasse (SPK).
Det er vanskeligere å vite hvor mye pensjon man får som en offentlig ansatt på grunn av flere ulike faktorer:
● når du er født
● når du tar ut pensjon fra folketrygden
● når du tar ut pensjon fra Statens pensjonskasse
● hvilket pensjonsgrunnlag du har
● hvilken pensjonsgivende opptjeningstid du har
● hvilken gjennomsnittlig stillingsstørrelse du har

Ting blir mye enklere når du jobber i privat sektor, hvor tjenestepensjon opparbeides via en ordning for obligatorisk tjenestepensjon (OTP). Minstekravet til tjenestepensjon er 2% av lønn mellom 1G og 12G.
Det betyr at du opparbeider pensjon når du tjener opp til 1.1 mill kroner.
Husk at det er ofte rom for forhandling. Tallet 2% er minstekravet, og du kan be om mer i tjenestepensjon akkurat som med lønn.


Privat avtalefestet pensjon (AFP)

Dersom du jobber i en bedrift som er bundet av en tariffavtale med AFP-bilag, kan du ha rett til AFP.
På lik linje med tjenestepensjon og inntektspensjon, kan du tjene så mye du vil utover AFP.
Kravene for å få AFP er:
● Være i arbeid i syv av de ni siste årene (mindre hvis du er født før 1954)
● Ha en stillingsprosent på minst 20%
● Kan ikke motta uføretrygd sammen med AFP
● Må ta tjent minst 1G i året før du ønsker å ta ut AFP
● Du kan kun mottak AFP from en ordning

AFP er på 0,314% av all registrert pensjonsgivende inntekt i folketrygden. I tillegg mottar du kr 1.600 per måned hvis du tar ut AFP før 67 år. Du mottar også et ekstra beløp hvis du er født før 1962.
Les også: Fire gode pengeråd som du kan lære av.


Individuell pensjonssparing

Du er ikke pliktig å spare til din egen pensjon utover det regjeringen og arbeidsgiveren gjør men det kan være lurt av flere grunner. Den første er forskjellen mellom pensjons- og lønnsnivåer.
Pensjon er som regel alltid lavere enn lønn, og det gjør det vanskelig å opprettholde samme livsstil som når du var ute i arbeid. Hvis du i tillegg har utgifter som ikke kommer til å tåle et inntektskutt, bør du starte privat pensjonssparing. En annen grunn er hvis du er født i 1963 eller senere.

Den nye pensjonsreformen fra 2011 fører til at alle født etter 1963 må jobbe lenger for å opparbeide samme pensjon som de som er født før. Grunnen til det er levealdersjusteringen av pensjon.
Før reformen fikk man like mye i pensjon uansett om man levde i ti eller førti år etter man gikk av med pensjon. Men dette ble dyrt for staten fordi folk lever lengre. Etter den nye reformen blir pensjonen basert på forventet levealder for ditt kull og pensjonsbeholdningen du har spart opp.

Regjeringen har i senere tid innsett behovet for ekstra pensjonssparing, og innført en gunstig individuell pensjonssparing (IPS). Med denne ordningen slipper man å betale formueskatt samtidig som man får 28% tilbake på skatten på det man sparer i IPS relaterte fond.


Du bestemmer over din egen pensjon

Det første steget mot en ærverdig og økonomisk trygg pensjon er å være informert. Nå som du vet hvordan din pensjon blir opparbeidet, og hvor mye påvirkningskraft du har, kan du bli mer bevisst på din fremtid.


Start i dag.

Uansett om du er 20 eller 40 år. Finn ut hva ditt pensjonstall er, og se om du er fornøyd med det. Hvis ikke, sett i gang med egen sparing eller reforhandle din tjenestepensjon.

Kjenner du noen som kunne trenge å vite litt mer om pensjon? Del denne artikkelen med dem slik også de kan ta et skritt nærmere økonomisk trygg pensjon.
By Maria, 21 Mar 2018
imageMaria

Maria har en mastergrad fra Handelshøyskolen BI. Etter studiene har hun jobber i IT- og entreprenørbransjen før hun ble freelance skribent. I dag skriver hun om teknologi og økonomi for diverse bedrifter og nettsteder.

Se flere tilbud under

Signer med bankid Signer senere
Steng vindu

Hei,
Vi er tilgjengelige på chatten mandag-torsdag mellom 9-21 og fredager mellom 10-18