Du Kommer Langt Med God Kredittverdighet | Refinansiering | CompareKing
god kredittverdighet

Du Kommer Langt Med God Kredittverdighet

Kredittverdighet er en vurdering av en persons evne til å betjene gjeld. Dette er viktig å ha god kredittverdighet ettersom en dårlig kredittverdighet kan gjøre det vanskelig å få lån eller å kjøpe varer og tjenester på avbetaling. Det kan også gjøre det vrient å leie et sted å bo eller inngå en abonnementsavtale. Du kan dermed risikere å miste adgang til grunnleggende tjenester i hverdagen som telefoni, TV eller bredbånd.

For å få innvilget de fleste av disse avtalene må man nemlig gjennom en kredittsjekk. Dette utføres som regel av kredittvurderingsbyråer på vegne av banker og diverse selskaper og er basert på tall fra offentlige registre.

Begrenset lånemuligheter

Hvis din betalingsevne er vurdert som lav og sannsynligheten for mislighold høy begrenser det lånemulighetene dine betraktelig. Dette gjelder særlig hvis du har betalingsanmerkninger; med andre ord at du er registrert med en inkassosak, forliksdom, utlegg, lønnstrekk eller konkurs. Hvis du sitter med en betalingsanmerkning kan du stort sett bare glemme lån, kreditt eller abonnement. Det finnes riktignok lån som innvilges for personer med betalingsanmerkninger men da må du også regne med dårlige rentevilkår. Heldigvis slettes betalingsanmerkningen så fort saken blir oppgjort eller når den blir foreldet, det vil si fire år etter at opplysningen ble registrert.

Andre variabler danner grunnlaget for din kredittvurdering og oppsummeres i et scorekort, med en poengsum fra null til hundre. De viktigste variablene bortsett fra betalingsanmerkninger er alder, bosted, inntekt og næringsinteresser. For en god score skal du helst ha en stabil økonomi uten for mange lønnsvingninger. Det slår også dårlig ut hvis du flytter veldig ofte, får overtrekk på kontoen eller er sen med innbetalinger av regninger.

Du har rett til å vite hvilken informasjon kredittvurderingsbyråene har på deg og kan kontakte dem direkte. Da kan du også rette eventuelle feil i opplysningen.

Dårlig kredittvurdering kan i tillegg hindre deg i å få en jobb med stort økonomisk ansvar. Arbeidsgiver har nemlig rett til å utføre en kredittsjekk for visse jobbstillinger, som for eksempel økonomisjef. Det er derfor viktig å sørge for at du har god kredittverdighet.

Er du usikker på om du har god kredittverdighet? Sjekk Experian og Bisnode nå!

By , 01 Apr 2014
Se flere tilbud under

Signer med bankid Signer senere
Steng vindu

Hei,
Vi er tilgjengelige på chatten mandag-torsdag mellom 9-21 og fredager mellom 10-18