Inkluder Medsøker Når Du Søker om Lån! | Forbrukslån | CompareKing
medsøker, lån

Inkluder Medsøker Når Du Søker om Lån!

Skal du søke lån, og da gjerne uten sikkerhet, må du gjennom et lite nåløye før et eventuelt lån vil bli godkjent. Bankene og institusjonene som tilbyr lån har forskjellige krav til den som søker. Dette gjelder alt fra alder, inntekt og betalingshistorikk til søkeren. 

Slike krav er for enkelte vanskelig å oppfylle, spesielt når det er snakk om et relativt høyt beløp. Hvis ikke kravene er oppfylt, vil heller ikke lånet bli innvilget og det er da det kan være greit med en medsøker. 

Fordeler

Fordelene med en medsøker ligger i den økte sikkerheten banken har om at lånet vil bli tilbakebetalt. Med medsøker vil naturlig nok den samlede inntekten bli høyere og dette gir banken mer trygghet i at månedlige renter og avdrag blir betalt som avtalt. Denne ekstra tryggheten gjør også at rentebetingelsene en forhandler frem med banken blir mer gunstig for deg som hovedsøker. Dette gjør igjen at du kan gjøre lånet betydelige billigere ved å inkludere en medsøker. 

LES OGSÅ: Dette er prisen du betaler for et forbrukslån

Ansvarsfordeling

Det er naturlig nok hovedsøkeren som står oppført som den første banken kontakter hvis låneforpliktelsene ikke overholdes. Det er dog viktig for medsøkeren å være klar over at han / hun er solidarisk ansvarlig, og at i tilfelle hvor hovedsøker ikke betaler renter og avdrag vil banken kunne rette krav mot medsøkeren. 

Det er derfor meget viktig at alle parter er klar over betingelsene og hva slags ansvar både hovedsøker og medsøker har før papirene undertegnes. 

Ulemper 

Ulempene tilfaller først og fremst medsøker ettersom han / hun ikke benytter seg av lånet, men står solidarisk ansvarlig sammen med hovedsøker. Det er derfor viktig for medsøker å vurdere om dette er en risiko en er villig til å ta, og om en stoler 100% på hovedsøkeren. Har medsøkeren betalingsanmerkninger vil det lønne seg å søke alene. 

LES OGSÅ: Spørsmål og svar om forbrukslån

Kort oppsummert

Kort oppsummert ser vi at det er både fordeler og ulemper ved medsøkere. Fordelene er at det blir enklere å få innvilget lånet, samt at det kan gi grunnlag for lavere rentebetingelser. Ulempene er stort sett for medsøkeren, og innebærer at bankene kan rette krav mot medsøker om ikke lånebetingelsene overholdes.  

Det er viktig at en stoler på hverandre og at en går nøye gjennom forpliktelsene en tar på seg som medsøker.

By , 06 Feb 2015
Se flere tilbud under

Signer med bankid Signer senere
Steng vindu

Hei,
Vi er tilgjengelige på chatten mandag-torsdag mellom 9-21 og fredager mellom 10-18