Kunnskap er makt!

Kapittel 1: Obligasjonsfond

Sparing og investering i fond øker i popularitet og derfor vil vi skrive flere kapitler som forklarer de forskjellige alternativene. På den måten kan du få en større forståelse for markedet og velge det som passer best for deg, hvis du ønsker å investere i fond. Første kapittel vil dreie seg om obligasjonsfond som er et verdipapirfond der kapital investeres i langsiktige rentepapirer. Det kan anses som et trygt alternativ sammenlignet med mange andre typer fond. I denne artikkelen vil du få oversikt over hva obligasjonsfond er, mulig risiko, kostnader og avkastning.

Hva er obligasjonsfond?

Kort fortalt så er en obligasjon et bevis på at du har lånt bort penger. Når man investerer i et obligasjonsfond plasserer fondet pengene fra andelseierne i ulike gjeldspapirer. Obligasjonen, altså beviset, angir hvilken rente som skal betales på lånet og når lånet forfaller. Når store institusjoner, som stater, kommuner eller store foretak ønsker å låne penger fra flere forskjellige kreditorer på en gang, kan de velge den effektive fremgangsmåten som består i å utstede obligasjoner. Enkelte obligasjonsfond plassere kapitalen kun i norske obligasjoner, mens andre bare i utenlandske. Det er også noen som har et investeringsmandat hvor man kan plassere kapitalen både i Norge og i utlandet. Obligasjoner har en fast rente i en viss periode som vil si at obligasjonsfondenes forvaltningskapital vil variere i verdi. En stor påvirkningsfaktor er den generelle renteutviklingen. Hvis renten i markedet går opp, syker fondsandelens verdi, ved rentenedgang derimot, vil fondet øke i verdi.

Les også: Stor økning i fondssparing

Kategorier av obligasjonsfond

Ifølge den norske fondsbransjens egen klassifiseringsstandard, som forvaltes av Verdipapirfondenes forening, inndeles obligasjonsfondene i grupper ut i fra hvor lang bindingstid rentepapirene i fondet har. Formelt sett er det rentefølsomheten som definerer klassifiseringen. Med rentefølsomhet menes i hvilken grad verdien av andelen i obligasjonsfondet endres, som resultat av en endring i markedsrenten på 1%. Ut fra rentefølsomheten til den referanseindeks det enkelte fond er knyttet opp mot, inndeles obligasjonsfondene i forskjellige grupper. Jo lengre den gjennomsnittlige løpetiden er, jo større er følsomheten for kurssvingninger. Som et eksempel, hvis referanseindeksen til et obligasjonsfond har en rentefølsomhet på 3, vil en renteøkning på 1% gi en umiddelbar reduksjon i verdien på obligasjonsfondet på 3%.

Obligasjonsfondene inndeles i følgende grupper:

 • Obligasjonsfond 0-2: Disse investeres vanligvis i relativt korte rentebærende verdipapirer. Det som skiller et kort obligasjonsfond fra et pengemarkedsfond er at obligasjonsfondet kan investere i enkeltpapirer med rentebindingstid lengre enn ett år.
 • Obligasjonsfond 2-4: Fond som vanligvis investerer i middels lange rentebærende verdipapirer.
 • Obligasjonsfond 4+: Dette er fond som vanligvis investerer i lange rentebærende verdipapirer.
 • Internasjonale obligasjonsfond: Fondene i denne gruppen har en referanseindeks bestående av rentebærende verdipapirer denominert i utenlandsk valuta, eller består av en kombinasjon av rentebærende papirer i både norsk og utenlandsk valuta.

Fordeler og ulemper

Som med alt annet er det ikke svart hvitt med obligasjonsfond heller, det finnes både positive sider og negative. Jevnt over har obligasjonsfond lav til middels risiko og tilsvarende avkastning. Jo lengre rentebærende papirer fondet kan investere i, desto høyere renterisiko. Verdien av andelene kan variere, men i mindre grad enn i kombinasjonsfond og aksjefond. Med et obligasjonsfond kan det forventes å gi en noe høyere avkastning enn pengemarkedsfond.

Oppsummert er noen av fordelene ved å plassere kapital i obligasjonsfond:

 • Bedre avkastning på lang sikt sammenlignet med banksparing og pengemarkedsfond.
 • Lavere risiko enn aksje- og kombinasjonsfond
 • God likviditet. Pengene er på konto bare 2-4 dager etter innløsning.
 • Man kan velge obligasjonsfond basert på hva man kan tåle av verdisvingninger.
 • Spredning i mange obligasjoner forvaltet av profesjonelle gir liten risiko for tap.

Noen av ulempene:

 • Ikke skjermingsfradrag ved gevinstbeskatning.
 • Kostnader: I og med at avkastningen i obligasjonsfond er relativt lav, står kostnadene i fare for å spise opp en betydelig del. Av den grunn må du forsikre deg om å sjekke kostnadene nøye før du bestemmer deg. Som andelseier i et obligasjonsfond skal du betale et årlig forvaltningshonorar til forvaltningsselskapet. Disse omkostningene beregnes daglig av markedsverdien på forvaltningskapitalen. I enkelte fond må du også betale en prosentsats i kjøpsgebyr. I tillegg krever noen et gebyr/honorar når du løser inn andelene dine.

Les også: Alt du trenger å vite om renter

«Gotta be in it to win it» - risiko og avkastning

For obligasjonsfond er den tilknyttede risikoen noe høyere enn i pengemarkedsfond, men lavere enn i kombinasjonsfond, og vesentlig lavere enn i aksjefond. Ettersom mye faller på renteutviklingen, gir en lang løpetid på obligasjonene større risiko for tap ved renteoppgang. Samtidig er muligheten for gevinst ved rentefall større. To av de vanligste formene for risiko som er omtalt i forbindelse med obligasjonsfond er kreditt- og renterisiko. Obligasjoner som er utstedt av andre enn kredittinstitusjoner vil vanligvis gi høyere rente fordi det er en større risiko for konkurs i utstederselskapene, og derfor risiko for at selskapet ikke betaler tilbake gjelden. Denne type risiko kalles kredittrisiko. Fond som utelukkende investerer i norske statsobligasjoner sies å være uten kredittrisiko siden det er svært lav risiko for at staten skal bli ute av stand til å betale tilbake lånet. Renterisikoen på den annen side er noe som tilegnes alle fond. Dette omhandler risikoen som er knyttet til at renten går opp eller ned og fører til at verdien på fondsandelene varierer. Som nevnt eier obligasjonsfondet rentepapirer med fast rente og derfor vil verdien synke når renten går opp, fordi rentedifferansen sammenlignet med det som er tilgjengelig i markedet blir større. Når renten synker skjer det motsatte og da vil papirene fondet innehar bli mer attraktive.

 

Kilder:

www.finansportalen.no

www.no.wikipedia.no

By Emma, 27 Feb 2016
imageEmma

Har studerat psykologi vid Göteborgs universitet, arbetat med sälj och kundeservice men är nu frilansande skribent för CompareKing.se

Se flere tilbud under

Generelle vilkår og personvern

Ved å benytte tjenesten Vi tilbyr på denne nettsiden (compareking.no) samtykker du til de vilkår og betingelser som blir presentert nedenfor. Dersom du har noen spørsmål vedrørende våre vilkår, oppfordrer Vi til å ta kontakt med oss på telefon 800 16 689 eller per e-post kundeservice@compareking.no.

1. Behandlingsansvarlig for personopplysningene

Liber Finance AS (organisasjonsnummer 913 062 922), Filipstad brygge1, 0252 Oslo er den behandlingsansvarlige for personopplysningene.

2. Innsamling og lagring av personopplysninger

Ved kontakt med Oss, enten ved utfylling av et søknadskjema via internett, telefon eller på annen måte, oppgir du en del data som så blir lagret i vår database.

Formålet med lagringen av opplysningene (herunder personopplysninger) er å yte den tjenesten som fremkommer på nettstedet, altså å gjennomgå og formidle din lånesøknad. Lagrede opplysninger vil også bli brukt til å forbedre tjenestene våre og til å gi deg svar på de spørsmål du måtte ha. I tillegg vil vi lagre opplysninger når du kontakter oss slik at vi kan svare på dine spørsmål.

Vi vil med jevne mellomrom vurdere de opplysninger som er lagret for å sikre at vi ikke har registrert opplysninger det ikke er behov for, eller lenger enn det som er tillatt ved lov.

3. Utlevering av personopplysninger

Før vi sender din søknad til våre samarbeidspartnere foretar CompareKing.no en kredittsjekk begrenset til innhenting av informasjon om eventuelle betalingsanmerkninger. Kredittsjekken foretas av kredittopplysningsbyrået Bisnode.

Dette gjøres for å sikre at du er kvalifisert til å søke om forbrukslån/kredittkort hos våre samarbeidende banker.

I tillegg til den begrensede kredittsjekken som CompareKing.no foretar, vil våre samarbeidspartnere som mottar din lånesøknad også foreta en egen fullstendig kredittsjekk. Gjenpartsbrevet sendes til deg via SMS eller post.

4. Frivillighet, innsynsrett og krav på retting

Det er frivillig å gi fra seg personopplysningene.

Du som bruker kan kreve innsyn i behandlingen av dine personopplysninger, jf. personopplysningsloven § 19.

Videre kan du som bruker ha krav på retting etter personopplysningsloven §§ 27 og 28.

5. Begrensning av ansvar 

Vi er på ingen måte eller under noen omstendingheter ansvarlig for tap eller skade som skyldes opptak av et usikret lån. Før du søker er det viktig at du tenker gjennom dine inntekter og utgifter, slik at du kan se hva du har råd til. Dette er din avgjørelse. 

Videre så er vi ikke ansvarlig for skader som skyldes krig, streik, blokader, norsk eller utenlandsk lovgivning eller andre lignende omstendigheter. Dette gjelder også dersom CompareKing.no selv blir utsatt for lignende. 

6. Elektronisk gjeldsbrev

Ved et eventuelt tilbud kan CompareKing.no og/eller våre samarbeidspartnere sende elektronisk gjeldsbrev per e-post eller post. 

Ingen av disse opplysningene blir brukt til å identifisere enkeltpersoner. Vi bruker disse opplysningene til å generere en samlet statistikk som blant annet viser hvilke sider som er mest populære og hvilken informasjon brukerne søker. Statistikken er et redskap til å forbedre våre tjenester til deg som sluttbruker.

Dette medfører ingen sikkerhetsrisiko for deg, men du kan stille inn din nettleser slik at den ikke godtar bruk av informasjonskapsler. Gjennom nettleseren din kan du også slette alle lagrede informasjonskapsler. 

Informasjonskapsler

Ved å bruke nettstedet samtykker du til den bruk av cookies som er beskrevet her.

Vi benytter oss av informasjonskapsler, eller cookies. Cookies er små informasjonsfiler som blir liggende igjen på datamaskinen din for at tjenesten vår skal virke best mulig for deg. Informasjonen som lagres kan være opplysninger om hvordan brukerne har surfet på og brukt våre nettsider, hvilken nettleser de bruker, hvilke annonser de har sett og hvordan de har surfet mellom de ulike nettstedene som CompareKing.no samarbeider med.

Ingen av opplysningene som samles inn blir brukt til å identifisere enkeltpersoner. Vi bruker opplysningene til å generere en samlet statistikk som blant annet viser hvilke sider som er mest populære og hvilken informasjon kundene søker etter. Statistikken er et redskap for å forbedre våre tjenester til deg som sluttbruker.

Det er kun Liber Finance AS som bruker opplysningene som blir hentet inn.

Vi benytter oss av følgende cookies: permanente og midlertidige (såkalte øktsbaserte kapsler).  

Permanente kapsler

Permanente kapsler brukes for eksempel for å kunne tilpasse nettstedet etter dine ønskemål, slik at du ikke trenger å stille inn nettstedet til dine ønskemål hver gang du besøker siden.

Midlertidige kapsler (øktsbaserte)

Øktsbaserte kapsler brukes for eksempel for å håndtere innloggingsinformasjon, navigering mellom sider osv.

De fleste nettlesere tillater deg å blokkere spesifikke eller samtlige cookies. For mer informasjon om hvordan du endrer innstillingene for informasjonskapsler, følg lenken som korresponderer med din nettleser.

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/nb-no/internet-explorer/delete-manage-cookies

Firefox: http://support.mozilla.org/en-US/kb/Cookies

Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647

Safari: http://support.apple.com/kb/PH19214 og for iOS - http://support.apple.com/kb/HT1677 

Les mer om informasjonskapsler på nettstedet til Post- og teletilsynet.

Personvern

Ved bruk av tjenester som tilbys på Compareking.no vil du bli bedt om å oppgi visse opplysninger om deg selv til oss. Vi tar personvern på alvor, og vil med dette informere deg om hvordan dine opplysninger vil bli behandlet, hvem som er ansvarlig og hvilke rettigheter du har.

Tjenestene som er tilgjengelige på Compareking.no tilbys av Liber Finance AS, org. nr.: 913 062 922, forretningsadresse: Filipstad brygge 1, 0252 OSLO (referert til som «Liber Finance AS», «vi» eller «oss»). Norsk rett regulerer tjenestene.

Personopplysningsloven med forskrifter og annet relevant lovgivning regulerer Liber Finance AS’ behandling av personopplysninger. Der ikke annet hjemmelsgrunnlag foreligger er ditt samtykke det rettslige grunnlaget for å behandle dine personopplysninger.

Formålet med vår behandling av personopplysninger er delt: Vi behandler dine personopplysninger for å kunne yte deg den tjenesten som tilbys på Compareking.no, det vil si formidling av din lånesøknad til våre samarbeidspartnere (norske banker), inkludert utlevering av visse opplysninger til vår underleverandør Bisnode for kredittsjekk. I denne relasjonen opptrer vi som finansagent etter finansavtaleloven og samtidig er vi databehandler på vegne av våre samarbeidspartnere. Vi har inngått skriftlig databehandleravtale med våre samarbeidspartnere som regulerer vår behandling av personopplysninger til dette formålet. Når du søker kreditt via våre nettsider samtykker du til at vi kan behandle de opplysninger du oppgir til vår finansagentvirksomhet på vegne av våre samarbeidspartnere. Våre samarbeidspartnere er for tiden: Gjensidige Bank, MyBank, Instabank, Ikano Bank, Easybank, Avida Finans, Axo Finans og Komplett Bank og nærmere informasjon om deres behandling av dine personopplysninger kan rettes til kundesenter@instabank.no, laansoknad@ikanobank.no, post@easybank.no, forbruker@avidafinans.no eller kundeservice@komplettbank.no.

Vi ønsker også å bruke opplysningene vi samler inn om deg til å forbedre våre tjenester slik at innholdet blir presentert for deg på en effektiv og forståelig måte. I denne relasjonen er vi selv behandlingsansvarlig etter personopplysningsloven. Når du søker kreditt via våre nettsider blir du spurt om du vil samtykke til at vi bruker dine opplysninger til dette formålet.

Vi ønsker også å kunne bruke opplysningene vi samler inn om deg til å markedsføre andre relevante tjenester og produkter til deg og da på en slik måte at du kun mottar den markedsføringen som er relevant for akkurat deg. Vi ønsker også å utlevere informasjonen til noen av våre samarbeidspartnere slik at de kan tilby deg produkter som er aktuelle for deg. Våre samarbeidspartnere er for tiden: Instabank, Ikano Bank, Easybank, Avida Finans og Komplett Bank. I denne relasjonen er vi selv behandlingsansvarlig etter personopplysningsloven. Det samme gjelder våre samarbeidspartnere. Når du søker kreditt via våre nettsider blir du spurt om du vil samtykke til at vi bruker dine opplysninger til dette formålet.

Liber Finance AS vil være behandlingsansvarlig for dine personopplysninger når du har samtykket til at disse kan behandles som ledd i å forbedre våre tjenester og/eller til annen markedsføring som beskrevet ovenfor.

Liber Finance AS vil opptre som databehandler på vegne av den enkelte samarbeidspartner når vi opptrer som finansagent (for personopplysninger som samles inn på vegne av bankene med formål om formidling av lån).

Informasjon som du gir oss kan omfatte følgende: personnummer, e-post, mobiltelefonnummer, hvorvidt du er norsk statsborger eller ikke, sivilstatus, antall barn, boforhold, utdanning, arbeidsforhold, arbeidsgiver, inntekt og kontonummer. Det er frivillig å oppgi disse opplysningene og det er frivillig om du ønsker å samtykke til at vi også kan behandle dine personopplysninger som ledd i å forbedre våre tjenester og/eller til annen markedsføring som beskrevet ovenfor.

Informasjon som vi innhenter om deg kan være informasjon knyttet til gjeldsposter. Vi innhenter dette fra Bisnode.

Informasjon som personnummer utleveres til kredittopplysningsselskapet Bisnode som ledd i vurderingen av om du oppfyller vilkårene for å få lån hos våre samarbeidspartnere. Bisnode foretar en kredittsjekk begrenset til informasjon om eventuelle betalingsanmerkninger.

Vi vil oppbevare personopplysningene dine så lenge vi og våre samarbeidspartnere er pålagt etter norsk lovgivning, og så lenge det er nødvendig for å oppnå formålet med innhentingen, det vil si den behandlingen du eventuelt har gitt ditt samtykke til. Deretter slettes opplysningene.

Liber Finance AS har etablert regler og rutiner for beskyttelse av personopplysninger. Vi er sertifisert av DigiCert og vi benytter kryptert kommunikasjon for all overføring av data. Når vi formidler opplysninger til en tredjepart forsikrer vi oss om at det finnes ordninger og avtaler som sikrer at de behandler opplysningene på en betryggende måte.

Du har rett til innsyn i egne personopplysninger, og du kan kreve retting eller sletting av mangelfulle eller uriktige opplysninger. Du kan også når som helst trekke ditt eventuelle samtykke til at disse kan behandles som ledd i å forbedre våre tjenester og/eller til annen markedsføring som beskrevet ovenfor.

Kontakt oss ved behov på e-post: kundeservice@compareking.no, telefon: 800 16 689 eller send brev til Liber Finance AS, c/o Aker Brygge Business Center, Postboks 1433 Vika, 0115 Oslo.

Signer med bankid Signer senere
Steng vindu