Send sparegrisen ut på aksjemarkedet

Kapittel 3: Aksjefond

Hvis du ønsker å investere i aksjer, men synes det er for mye jobb å få kjennskap til markedet og velge riktig aksjer, kan du heller velge et aksjefond. Da blir du med i et |spleiselag sammen med flere andre og får et lite team av eksperter som handler aksjer for deg. Aksjemarkedet svinger mye, så aksjefond er anbefalt for langsiktig sparing. Du kan tjene på å ha is i magen i nedgangstider fremfor å selge med en gang det er et verdifall. I denne artikkelen kan du lese om hva et aksjefond er og hvordan det skiller seg fra de andre fondene. I tillegg får du en oversikt over fordeler, ulemper, risiko og avkastning.

Les også: Slik bruker du sparepengene dine

Aksjefond

Hvis du kjøper en andel i et aksjefond, sparer du i flere enkeltaksjer. Det er som nevnt et spleiselag, en kollektiv investering der mange enkeltindivider går sammen for å kjøpe aksjer. Kapitalen går til fondsforvaltningsselskapet som investerer pengene videre i aksjer. De har også ansvaret for forvaltning av fondet, det vil si den daglige driften som blant annet innebærer å vurdere til enhver tid hvilke aksjer som skal kjøpes og selges. En av de lovpålagte reglene for hvordan aksjefond skal forvaltes tilsier at det må investeres i minst 16 forskjellige aksjeselskaper. I tillegg kan det ikke investeres mer enn 10 prosent av fondets kapital i ett selskap. Aksjefondene opererer med et minsteinnskudd, og det kan være alt fra noen hundrelapper til 100 000 kroner. En mulighet ved en rekke fond er å gå inn på en spareavtale, hvor du for eksempel betaler inn et fast beløp hver måned.

Les også: Kapittel 1: Obligasjonsfond

Fire hovedkategorier av aksjefond

Globale fond: Denne aksjefondstypen skal normalt plassere minst 80 prosent av forvaltningskapitalen i det globale aksjemarkedet. Investeringene spres geografisk, og derfor er dette den aksjefondstypen som har lavest risiko.

Regionale fond: Minimum 80 prosent av forvaltningskapitalen skal investeres i en bestemt region. Eksempler på regionale fond er europeiske, nordamerikanske, asiatiske og nordiske fond.

Nasjonale fond: Disse fondene skal normalt plassere minst 80 prosent av forvaltningskapitalen i aksjemarkedet i et bestemt land. Det finnes nasjonale fond for blant annet Norge, Sverige, Finland og Japan.

Bransjefond: Istedenfor geografiske investeringsmål plasserer bransjefond minimum 80 prosent av forvaltningskapitalen i en bestemt bransje. Dette kan være innen finans, helse eller teknologi.

Fordeler og ulemper

Hvis du aksepterer svingninger underveis kan du tjene penger på sikt. Over tid kan du få høyere avkastning fra aksjefond enn om du lar pengene bli stående på en bankkonto. Det er også mindre sannsynlighet for store tap sammenliknet med investering i enkeltaksjer fordi risikoen er spredd på en helt annen måte. Forvaltningsselskapet har mye ekspertise og profesjonelle medarbeidere som følger med i markedet og kjøper og selger aksjer etter grundige analyser. Det vil si at du har et eget team som jobber for deg. Ulempen med aksjefond er at du på kort sikt kan oppleve et stort verdifall.

Les også: Kapittel 2: Pengemarkedsfond

Hva er de faktiske kostnadene?

Forvaltningsselskapene trekker et forvaltningshonorar av aksjefondsandelene. Honoraret kan være splittet i to, der det ene elementet utgjør et fast årlig honorar. Det kan være et variabelt suksesshonorar. I tillegg er det mange fondsforvaltere som opererer med et tegningsgebyr når du kjøper og innløsingsgebyr når du selger. Disse gebyrene oppgis i maksimal prosentsats av transaksjonsbeløpet. De ulike kostnadene varierer fra fond til fond og vil påvirke nettoavkastningen du får på investeringen din. Avkastningsinformasjonen tilgjengelig i aviser og nettsteder er fratrukket det løpende forvaltningshonoraret, men ikke et eventuelt innløsingsgebyr.

Kalkulert risiko

Det er høyere risiko forbundet med aksjefond sammenlignet med både bankinnskudd, obligasjonsfond og pengemarkedsfond. På kort sikt er risikoen spesielt høy. Grunnen til det er at aksjemarkedet kan svinge mye i løpet av kort tid, og derfor er det ikke en anbefalt spareform hvis du har en sparehorisont på mindre enn fem år. Når det er sagt er aksjefond samtidig et godt eksempel på hvordan man kan spre risiko. Hvis du kjøper aksjer i ett enkelt selskap er du avhengig av at dette selskapet klarer seg. Et aksjefond eier aksjer i mange selskaper, så du sprer risikoen. Du kan spre risikoen på flere land, regioner og bransjer. Globale fond har lavest risiko, mens nasjonale og bransjefond har høyere risiko. Regional fordeling av aksjeporteføljen vil derfor påvirke fondenes muligheter for både risiko og avkastning. Hvis du for eksempel er i fond med stor andel norske aksjer, vil du kunne spre risiko hvis du velger et fond som har en forholdsvis stor andel utenlandske aksjer. Når du investerer i et aksjefond med muligheter for å spare månedlig, kan du igjen redusere risikoen ytterligere. På denne måten investerer du mindre beløp med jevne mellomrom og unngår derfor å sette inn hele beløpet når markedet er på topp.

Is i magen

Når aksjemarkedet faller mye på kort tid, er det mange som får panikk og tenker at det beste er å selge fondsandeler. Hvis du faktisk klarer å treffe kan det naturligvis lønne seg å selge seg ut hvis du klarer å kjøpe deg inn igjen til mye lavere kurser. Grunnen til at et fåtall tjener penger på denne måten, er at det er nærmest umulig å vite hvor toppene og bunnene er. Mange ender derfor opp med å selge seg ut når aksjemarkedet er på bunnen og kjøper seg inn igjen når det har steget en stund. Hadde du derimot hatt is i magen og ikke solgt deg ut, kunne du nytt av denne oppgangen. Historisk sett har oppturene i aksjemarkedet vært mye større enn nedgangene, og derfor har det vært mest lønnsomt med langsiktig sparing og ta det med ro i nedgangstider. Over tid er det faktisk liten sannsynlighet for å oppnå bedre resultater enn markedet generelt, samtidig som det kan påbeløpe seg store kostnader ved å plukke vinneraksjene hele tiden. Det er noe av tanken bak den siste muligheten når du velger aksjefond, nemlig indeksfond, som har svært lave kostnader. Indeksfondene har som mål å gi andelseierne den samme avkastningen som børsindeksen det enkelte fond sammenligner seg med. 

 

Kilder:

www.finansportalen.no

By Emma, 05 Mar 2016
imageEmma

Har studerat psykologi vid Göteborgs universitet, arbetat med sälj och kundeservice men är nu frilansande skribent för CompareKing.se

Se flere tilbud under

Generelle vilkår og personvern

Ved å benytte tjenesten Vi tilbyr på denne nettsiden (compareking.no) samtykker du til de vilkår og betingelser som blir presentert nedenfor. Dersom du har noen spørsmål vedrørende våre vilkår, oppfordrer Vi til å ta kontakt med oss på telefon 800 16 689 eller per e-post kundeservice@compareking.no.

1. Behandlingsansvarlig for personopplysningene

Liber Finance AS (organisasjonsnummer 913 062 922), Filipstad brygge1, 0252 Oslo er den behandlingsansvarlige for personopplysningene.

2. Innsamling og lagring av personopplysninger

Ved kontakt med Oss, enten ved utfylling av et søknadskjema via internett, telefon eller på annen måte, oppgir du en del data som så blir lagret i vår database.

Formålet med lagringen av opplysningene (herunder personopplysninger) er å yte den tjenesten som fremkommer på nettstedet, altså å gjennomgå og formidle din lånesøknad. Lagrede opplysninger vil også bli brukt til å forbedre tjenestene våre og til å gi deg svar på de spørsmål du måtte ha. I tillegg vil vi lagre opplysninger når du kontakter oss slik at vi kan svare på dine spørsmål.

Vi vil med jevne mellomrom vurdere de opplysninger som er lagret for å sikre at vi ikke har registrert opplysninger det ikke er behov for, eller lenger enn det som er tillatt ved lov.

3. Utlevering av personopplysninger

Før vi sender din søknad til våre samarbeidspartnere foretar CompareKing.no en kredittsjekk begrenset til innhenting av informasjon om eventuelle betalingsanmerkninger. Kredittsjekken foretas av kredittopplysningsbyrået Bisnode.

Dette gjøres for å sikre at du er kvalifisert til å søke om forbrukslån/kredittkort hos våre samarbeidende banker.

I tillegg til den begrensede kredittsjekken som CompareKing.no foretar, vil våre samarbeidspartnere som mottar din lånesøknad også foreta en egen fullstendig kredittsjekk. Gjenpartsbrevet sendes til deg via SMS eller post.

4. Frivillighet, innsynsrett og krav på retting

Det er frivillig å gi fra seg personopplysningene.

Du som bruker kan kreve innsyn i behandlingen av dine personopplysninger, jf. personopplysningsloven § 19.

Videre kan du som bruker ha krav på retting etter personopplysningsloven §§ 27 og 28.

5. Begrensning av ansvar 

Vi er på ingen måte eller under noen omstendingheter ansvarlig for tap eller skade som skyldes opptak av et usikret lån. Før du søker er det viktig at du tenker gjennom dine inntekter og utgifter, slik at du kan se hva du har råd til. Dette er din avgjørelse. 

Videre så er vi ikke ansvarlig for skader som skyldes krig, streik, blokader, norsk eller utenlandsk lovgivning eller andre lignende omstendigheter. Dette gjelder også dersom CompareKing.no selv blir utsatt for lignende. 

6. Elektronisk gjeldsbrev

Ved et eventuelt tilbud kan CompareKing.no og/eller våre samarbeidspartnere sende elektronisk gjeldsbrev per e-post eller post. 

Ingen av disse opplysningene blir brukt til å identifisere enkeltpersoner. Vi bruker disse opplysningene til å generere en samlet statistikk som blant annet viser hvilke sider som er mest populære og hvilken informasjon brukerne søker. Statistikken er et redskap til å forbedre våre tjenester til deg som sluttbruker.

Dette medfører ingen sikkerhetsrisiko for deg, men du kan stille inn din nettleser slik at den ikke godtar bruk av informasjonskapsler. Gjennom nettleseren din kan du også slette alle lagrede informasjonskapsler. 

Informasjonskapsler

Ved å bruke nettstedet samtykker du til den bruk av cookies som er beskrevet her.

Vi benytter oss av informasjonskapsler, eller cookies. Cookies er små informasjonsfiler som blir liggende igjen på datamaskinen din for at tjenesten vår skal virke best mulig for deg. Informasjonen som lagres kan være opplysninger om hvordan brukerne har surfet på og brukt våre nettsider, hvilken nettleser de bruker, hvilke annonser de har sett og hvordan de har surfet mellom de ulike nettstedene som CompareKing.no samarbeider med.

Ingen av opplysningene som samles inn blir brukt til å identifisere enkeltpersoner. Vi bruker opplysningene til å generere en samlet statistikk som blant annet viser hvilke sider som er mest populære og hvilken informasjon kundene søker etter. Statistikken er et redskap for å forbedre våre tjenester til deg som sluttbruker.

Det er kun Liber Finance AS som bruker opplysningene som blir hentet inn.

Vi benytter oss av følgende cookies: permanente og midlertidige (såkalte øktsbaserte kapsler).  

Permanente kapsler

Permanente kapsler brukes for eksempel for å kunne tilpasse nettstedet etter dine ønskemål, slik at du ikke trenger å stille inn nettstedet til dine ønskemål hver gang du besøker siden.

Midlertidige kapsler (øktsbaserte)

Øktsbaserte kapsler brukes for eksempel for å håndtere innloggingsinformasjon, navigering mellom sider osv.

De fleste nettlesere tillater deg å blokkere spesifikke eller samtlige cookies. For mer informasjon om hvordan du endrer innstillingene for informasjonskapsler, følg lenken som korresponderer med din nettleser.

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/nb-no/internet-explorer/delete-manage-cookies

Firefox: http://support.mozilla.org/en-US/kb/Cookies

Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647

Safari: http://support.apple.com/kb/PH19214 og for iOS - http://support.apple.com/kb/HT1677 

Les mer om informasjonskapsler på nettstedet til Post- og teletilsynet.

Personvern

Ved bruk av tjenester som tilbys på Compareking.no vil du bli bedt om å oppgi visse opplysninger om deg selv til oss. Vi tar personvern på alvor, og vil med dette informere deg om hvordan dine opplysninger vil bli behandlet, hvem som er ansvarlig og hvilke rettigheter du har.

Tjenestene som er tilgjengelige på Compareking.no tilbys av Liber Finance AS, org. nr.: 913 062 922, forretningsadresse: Filipstad brygge 1, 0252 OSLO (referert til som «Liber Finance AS», «vi» eller «oss»). Norsk rett regulerer tjenestene.

Personopplysningsloven med forskrifter og annet relevant lovgivning regulerer Liber Finance AS’ behandling av personopplysninger. Der ikke annet hjemmelsgrunnlag foreligger er ditt samtykke det rettslige grunnlaget for å behandle dine personopplysninger.

Formålet med vår behandling av personopplysninger er delt: Vi behandler dine personopplysninger for å kunne yte deg den tjenesten som tilbys på Compareking.no, det vil si formidling av din lånesøknad til våre samarbeidspartnere (norske banker), inkludert utlevering av visse opplysninger til vår underleverandør Bisnode for kredittsjekk. I denne relasjonen opptrer vi som finansagent etter finansavtaleloven og samtidig er vi databehandler på vegne av våre samarbeidspartnere. Vi har inngått skriftlig databehandleravtale med våre samarbeidspartnere som regulerer vår behandling av personopplysninger til dette formålet. Når du søker kreditt via våre nettsider samtykker du til at vi kan behandle de opplysninger du oppgir til vår finansagentvirksomhet på vegne av våre samarbeidspartnere. Våre samarbeidspartnere er for tiden: Gjensidige Bank, MyBank, Instabank, Ikano Bank, Easybank, Avida Finans, Axo Finans og Komplett Bank og nærmere informasjon om deres behandling av dine personopplysninger kan rettes til kundesenter@instabank.no, laansoknad@ikanobank.no, post@easybank.no, forbruker@avidafinans.no eller kundeservice@komplettbank.no.

Vi ønsker også å bruke opplysningene vi samler inn om deg til å forbedre våre tjenester slik at innholdet blir presentert for deg på en effektiv og forståelig måte. I denne relasjonen er vi selv behandlingsansvarlig etter personopplysningsloven. Når du søker kreditt via våre nettsider blir du spurt om du vil samtykke til at vi bruker dine opplysninger til dette formålet.

Vi ønsker også å kunne bruke opplysningene vi samler inn om deg til å markedsføre andre relevante tjenester og produkter til deg og da på en slik måte at du kun mottar den markedsføringen som er relevant for akkurat deg. Vi ønsker også å utlevere informasjonen til noen av våre samarbeidspartnere slik at de kan tilby deg produkter som er aktuelle for deg. Våre samarbeidspartnere er for tiden: Instabank, Ikano Bank, Easybank, Avida Finans og Komplett Bank. I denne relasjonen er vi selv behandlingsansvarlig etter personopplysningsloven. Det samme gjelder våre samarbeidspartnere. Når du søker kreditt via våre nettsider blir du spurt om du vil samtykke til at vi bruker dine opplysninger til dette formålet.

Liber Finance AS vil være behandlingsansvarlig for dine personopplysninger når du har samtykket til at disse kan behandles som ledd i å forbedre våre tjenester og/eller til annen markedsføring som beskrevet ovenfor.

Liber Finance AS vil opptre som databehandler på vegne av den enkelte samarbeidspartner når vi opptrer som finansagent (for personopplysninger som samles inn på vegne av bankene med formål om formidling av lån).

Informasjon som du gir oss kan omfatte følgende: personnummer, e-post, mobiltelefonnummer, hvorvidt du er norsk statsborger eller ikke, sivilstatus, antall barn, boforhold, utdanning, arbeidsforhold, arbeidsgiver, inntekt og kontonummer. Det er frivillig å oppgi disse opplysningene og det er frivillig om du ønsker å samtykke til at vi også kan behandle dine personopplysninger som ledd i å forbedre våre tjenester og/eller til annen markedsføring som beskrevet ovenfor.

Informasjon som vi innhenter om deg kan være informasjon knyttet til gjeldsposter. Vi innhenter dette fra Bisnode.

Informasjon som personnummer utleveres til kredittopplysningsselskapet Bisnode som ledd i vurderingen av om du oppfyller vilkårene for å få lån hos våre samarbeidspartnere. Bisnode foretar en kredittsjekk begrenset til informasjon om eventuelle betalingsanmerkninger.

Vi vil oppbevare personopplysningene dine så lenge vi og våre samarbeidspartnere er pålagt etter norsk lovgivning, og så lenge det er nødvendig for å oppnå formålet med innhentingen, det vil si den behandlingen du eventuelt har gitt ditt samtykke til. Deretter slettes opplysningene.

Liber Finance AS har etablert regler og rutiner for beskyttelse av personopplysninger. Vi er sertifisert av DigiCert og vi benytter kryptert kommunikasjon for all overføring av data. Når vi formidler opplysninger til en tredjepart forsikrer vi oss om at det finnes ordninger og avtaler som sikrer at de behandler opplysningene på en betryggende måte.

Du har rett til innsyn i egne personopplysninger, og du kan kreve retting eller sletting av mangelfulle eller uriktige opplysninger. Du kan også når som helst trekke ditt eventuelle samtykke til at disse kan behandles som ledd i å forbedre våre tjenester og/eller til annen markedsføring som beskrevet ovenfor.

Kontakt oss ved behov på e-post: kundeservice@compareking.no, telefon: 800 16 689 eller send brev til Liber Finance AS, c/o Aker Brygge Business Center, Postboks 1433 Vika, 0115 Oslo.

Signer med bankid Signer senere
Steng vindu