Spar og "gro" pengene på en gang.

Kapittel 4: Kombinasjonsfond

Da har vi kommet til den fjerde og siste hovedkategorien av fond som er kombinasjonsfond. Dette fondet investerer i flere typer verdipapirer. Kombinasjonsfond kan ha både kortsiktig rentebærende verdipapirer, obligasjoner og aksjer. Det finnes ulike typer kombinasjonsfond. Noen har faste investeringsplasseringer i aksje- og rentemarkedet, mens andre operer uten en slik investeringsmiks. Da kan fordelingen mellom de to markedene endres i forhold til hvordan fondsforvalteren forventer kursutviklingen vil bli for aksjer og rentebærende papirer. Når du har lest denne artikkelen vil du forhåpentligvis ha en bedre forståelse for alle fondstypene.
 

Kombinasjonsfond

Som navnet tilsier er kombinasjonsfond en kombinasjon av et aksjefond og et rentefond. Som et eksempel kan et kombinasjonsfond investere halvparten av forvaltningskapitalen i aksjer og den andre halvparten i rentebærende papirer. Dette er en vanlig fordeling mellom aksjer og renter, men det vil variere mellom ulike kombinasjonsfond hvordan den fordelingen vil være, i tillegg til at det kan variere over tid i samme kombinasjonsfond. Selv om fordelingen kan variere, kan man ikke ha mer enn 80 prosent av fondet plassert i aksjer. Tanken med å fordele investeringene på denne måten, er å øke avkastningen sammenlignet med rene rentebærende fond, og på samme tid få en lavere risiko enn i rene aksjefond.

Les også: Kapittel 1: Obligasjonsfond
 

Hvem passer kombinasjonsfond for?

På grunn av deltakelse i de to markedene passer kombinasjonsfond for deg som ønsker å ta en moderat risiko, men kan tåle verdisvingninger. Jo høyere aksjeandel, jo høyere verdisvingninger kan du forvente. Hvis du ønsker en enkel spareløsning og har en sparehorisont på minst 3-5 år kan kombinasjonsfond være et godt alternativ. Det kan gi deg bedre avkastning på sparepengene, men du kan unngå å oppleve like store verdisvingninger sammenlignet med et aksjefond. Som nevnt er en av fordelene at det er en lavere risiko enn rene aksjefond. I tillegg kan du justere risikoen innenfor kombinasjonsfond. Hvis du ønsker lav risiko, kan du velge fond med lav aksjeandel og høy renteandel. Når du har valgt denne fordelingen slipper du å vurdere fortløpende hvor mye som er hensiktsmessig å ha i hvert marked. En av ulempene ved kombinasjonsfond er at det er relativt høye forvaltningshonorarer i forhold til avkastningsmulighetene. Det er også betydelige variasjoner i forvaltningshonorarene mellom fondene så vær sikker på at du har undersøkt det nøye før du velger. Kombinasjonsfond passer ikke for de som ikke tåler verdisvingninger og de som har en kort sparehorisont. Kombinasjonsfond er heller ikke anbefalt hvis du har mye gjeld. Dette skyldes at avkastningen på rentepapirene er avhengig av renteutviklingen generelt. I de fleste tilfeller gir rentepapirene en forventet lavere avkastning enn lånerenten på for eksempel boliglånet ditt. Det er dermed ikke sikkert at det mest lønnsomme er å eie obligasjonsandelen i kombinasjonsfondet. Du kan derimot tjene på å fordele pengene du kunne satt i et kombinasjonsfond, mellom å nedbetale gjeld og et rent aksjefond.

Les også: Kapittel 2: Pengemarkedsfond
 

Investeringsstrategier for kombinasjonsfond

Alle fond skal ha en uttrykt investeringsstrategi, som skal fortelle noe om hvordan fondet investerer. Kombinasjonsfondene kan deles inn i flere undergrupper:
-    Norske kombinasjonsfond – Disse fondene plasserer normalt minimum 80 prosent av forvaltningskapitalen i det norske aksje- og rentemarkedet.
-    Internasjonale kombinasjonsfond – Plasserer normalt majoriteten av forvaltningskapitalen i det utenlandske aksje- og rentemarkedet.
-    Livssyklusfond – Disse fondene skal avvikles innen et bestemt antall år, årstallet er ofte med i navnet. I begynnelsen er aksjeandelen høy og så reduseres den etter hvert som årene går, og en større del av forvaltningskapitalen investeres så i rentemarkedet. Når det nærmer seg avvikling er rentemarkedsandelen høy og tilsvarende lav i aksjer. På denne måten blir risikoen lav når fondet går inn i avviklingsfasen.
-    Andre kombinasjonsfond: Forvaltningskapitalen kan for eksempel plasseres i bestemte bransjer.

Les også: Kapittel 3: Aksjefond
 

Kostnader, risiko og avkastning

Kostnadene forbundet med kombinasjonsfond er bygget opp på samme måte som for aksjefond. Du betaler først et kjøpsgebyr i form av en prosentsats. I tillegg vil du også bli belastet et årlig forvaltningshonorar. Det kan også hende du må betale et innløsningsgebyr, et prosentvis gebyr i forbindelse med salget. Nettoavkastningen betegner verdiøkningen på andelene fratrukket samlede gebyrer/honorarer. Dette bestemmer lønnsomheten så det er viktig at du sjekker gebyrene nøye før du bestemmer hvilket kombinasjonsfond du vil investere i. Både risiko og avkastning kan forventes å være et sted mellom rene aksjefond og rentefond. Kombinasjonsfond der fordelingen mellom plasseringer i aksje- og rentemarkedet skifter, har en høyere risiko enn andre fond hvor fordelingen mellom renter og aksjer ligger fast med lav aksjeandel og høy renteandel. Over tid vil derimot avkastningsmulighetene være større.
Nå har du forhåpentligvis fått en bedre forståelse for de forskjellige fondstypene og markedene. Risiko og avkastning varierer så du bør ta en vurdering ut i fra hvilken risiko du er villig til å ta og hvor lang sparehorisonten din er. Kombinasjonsfond er inndelt i ulike grupper ut i fra hvordan fondene investerer midlene sine. Derfor burde det være enkelt å vurdere fondene opp mot hverandre.  Som nevnt kan kostnadene styre fortjenesten så se godt over og kalkuler hva du i beste fall vil sitte igjen med etter alle gebyrer og honorarer er trukket fra. Enkelt sagt bør kostnadene styre valget ditt av kombinasjonsfond.

Kilder:
www.finansportalen.no
www.dnb.no
www.altomfond.no
By Emma, 11 Mar 2016
imageEmma

Har studerat psykologi vid Göteborgs universitet, arbetat med sälj och kundeservice men är nu frilansande skribent för CompareKing.se

Se flere tilbud under

Generelle vilkår og personvern

Ved å benytte tjenesten Vi tilbyr på denne nettsiden (compareking.no) samtykker du til de vilkår og betingelser som blir presentert nedenfor. Dersom du har noen spørsmål vedrørende våre vilkår, oppfordrer Vi til å ta kontakt med oss på telefon 800 16 689 eller per e-post kundeservice@compareking.no.

1. Behandlingsansvarlig for personopplysningene

Liber Finance AS (organisasjonsnummer 913 062 922), Filipstad brygge1, 0252 Oslo er den behandlingsansvarlige for personopplysningene.

2. Innsamling og lagring av personopplysninger

Ved kontakt med Oss, enten ved utfylling av et søknadskjema via internett, telefon eller på annen måte, oppgir du en del data som så blir lagret i vår database.

Formålet med lagringen av opplysningene (herunder personopplysninger) er å yte den tjenesten som fremkommer på nettstedet, altså å gjennomgå og formidle din lånesøknad. Lagrede opplysninger vil også bli brukt til å forbedre tjenestene våre og til å gi deg svar på de spørsmål du måtte ha. I tillegg vil vi lagre opplysninger når du kontakter oss slik at vi kan svare på dine spørsmål.

Vi vil med jevne mellomrom vurdere de opplysninger som er lagret for å sikre at vi ikke har registrert opplysninger det ikke er behov for, eller lenger enn det som er tillatt ved lov.

3. Utlevering av personopplysninger

Før vi sender din søknad til våre samarbeidspartnere foretar CompareKing.no en kredittsjekk begrenset til innhenting av informasjon om eventuelle betalingsanmerkninger. Kredittsjekken foretas av kredittopplysningsbyrået Bisnode.

Dette gjøres for å sikre at du er kvalifisert til å søke om forbrukslån/kredittkort hos våre samarbeidende banker.

I tillegg til den begrensede kredittsjekken som CompareKing.no foretar, vil våre samarbeidspartnere som mottar din lånesøknad også foreta en egen fullstendig kredittsjekk. Gjenpartsbrevet sendes til deg via SMS eller post.

4. Frivillighet, innsynsrett og krav på retting

Det er frivillig å gi fra seg personopplysningene.

Du som bruker kan kreve innsyn i behandlingen av dine personopplysninger, jf. personopplysningsloven § 19.

Videre kan du som bruker ha krav på retting etter personopplysningsloven §§ 27 og 28.

5. Begrensning av ansvar 

Vi er på ingen måte eller under noen omstendingheter ansvarlig for tap eller skade som skyldes opptak av et usikret lån. Før du søker er det viktig at du tenker gjennom dine inntekter og utgifter, slik at du kan se hva du har råd til. Dette er din avgjørelse. 

Videre så er vi ikke ansvarlig for skader som skyldes krig, streik, blokader, norsk eller utenlandsk lovgivning eller andre lignende omstendigheter. Dette gjelder også dersom CompareKing.no selv blir utsatt for lignende. 

6. Elektronisk gjeldsbrev

Ved et eventuelt tilbud kan CompareKing.no og/eller våre samarbeidspartnere sende elektronisk gjeldsbrev per e-post eller post. 

Ingen av disse opplysningene blir brukt til å identifisere enkeltpersoner. Vi bruker disse opplysningene til å generere en samlet statistikk som blant annet viser hvilke sider som er mest populære og hvilken informasjon brukerne søker. Statistikken er et redskap til å forbedre våre tjenester til deg som sluttbruker.

Dette medfører ingen sikkerhetsrisiko for deg, men du kan stille inn din nettleser slik at den ikke godtar bruk av informasjonskapsler. Gjennom nettleseren din kan du også slette alle lagrede informasjonskapsler. 

Informasjonskapsler

Ved å bruke nettstedet samtykker du til den bruk av cookies som er beskrevet her.

Vi benytter oss av informasjonskapsler, eller cookies. Cookies er små informasjonsfiler som blir liggende igjen på datamaskinen din for at tjenesten vår skal virke best mulig for deg. Informasjonen som lagres kan være opplysninger om hvordan brukerne har surfet på og brukt våre nettsider, hvilken nettleser de bruker, hvilke annonser de har sett og hvordan de har surfet mellom de ulike nettstedene som CompareKing.no samarbeider med.

Ingen av opplysningene som samles inn blir brukt til å identifisere enkeltpersoner. Vi bruker opplysningene til å generere en samlet statistikk som blant annet viser hvilke sider som er mest populære og hvilken informasjon kundene søker etter. Statistikken er et redskap for å forbedre våre tjenester til deg som sluttbruker.

Det er kun Liber Finance AS som bruker opplysningene som blir hentet inn.

Vi benytter oss av følgende cookies: permanente og midlertidige (såkalte øktsbaserte kapsler).  

Permanente kapsler

Permanente kapsler brukes for eksempel for å kunne tilpasse nettstedet etter dine ønskemål, slik at du ikke trenger å stille inn nettstedet til dine ønskemål hver gang du besøker siden.

Midlertidige kapsler (øktsbaserte)

Øktsbaserte kapsler brukes for eksempel for å håndtere innloggingsinformasjon, navigering mellom sider osv.

De fleste nettlesere tillater deg å blokkere spesifikke eller samtlige cookies. For mer informasjon om hvordan du endrer innstillingene for informasjonskapsler, følg lenken som korresponderer med din nettleser.

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/nb-no/internet-explorer/delete-manage-cookies

Firefox: http://support.mozilla.org/en-US/kb/Cookies

Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647

Safari: http://support.apple.com/kb/PH19214 og for iOS - http://support.apple.com/kb/HT1677 

Les mer om informasjonskapsler på nettstedet til Post- og teletilsynet.

Personvern

Ved bruk av tjenester som tilbys på Compareking.no vil du bli bedt om å oppgi visse opplysninger om deg selv til oss. Vi tar personvern på alvor, og vil med dette informere deg om hvordan dine opplysninger vil bli behandlet, hvem som er ansvarlig og hvilke rettigheter du har.

Tjenestene som er tilgjengelige på Compareking.no tilbys av Liber Finance AS, org. nr.: 913 062 922, forretningsadresse: Filipstad brygge 1, 0252 OSLO (referert til som «Liber Finance AS», «vi» eller «oss»). Norsk rett regulerer tjenestene.

Personopplysningsloven med forskrifter og annet relevant lovgivning regulerer Liber Finance AS’ behandling av personopplysninger. Der ikke annet hjemmelsgrunnlag foreligger er ditt samtykke det rettslige grunnlaget for å behandle dine personopplysninger.

Formålet med vår behandling av personopplysninger er delt: Vi behandler dine personopplysninger for å kunne yte deg den tjenesten som tilbys på Compareking.no, det vil si formidling av din lånesøknad til våre samarbeidspartnere (norske banker), inkludert utlevering av visse opplysninger til vår underleverandør Bisnode for kredittsjekk. I denne relasjonen opptrer vi som finansagent etter finansavtaleloven og samtidig er vi databehandler på vegne av våre samarbeidspartnere. Vi har inngått skriftlig databehandleravtale med våre samarbeidspartnere som regulerer vår behandling av personopplysninger til dette formålet. Når du søker kreditt via våre nettsider samtykker du til at vi kan behandle de opplysninger du oppgir til vår finansagentvirksomhet på vegne av våre samarbeidspartnere. Våre samarbeidspartnere er for tiden: Gjensidige Bank, MyBank, Instabank, Ikano Bank, Easybank, Avida Finans, Axo Finans og Komplett Bank og nærmere informasjon om deres behandling av dine personopplysninger kan rettes til kundesenter@instabank.no, laansoknad@ikanobank.no, post@easybank.no, forbruker@avidafinans.no eller kundeservice@komplettbank.no.

Vi ønsker også å bruke opplysningene vi samler inn om deg til å forbedre våre tjenester slik at innholdet blir presentert for deg på en effektiv og forståelig måte. I denne relasjonen er vi selv behandlingsansvarlig etter personopplysningsloven. Når du søker kreditt via våre nettsider blir du spurt om du vil samtykke til at vi bruker dine opplysninger til dette formålet.

Vi ønsker også å kunne bruke opplysningene vi samler inn om deg til å markedsføre andre relevante tjenester og produkter til deg og da på en slik måte at du kun mottar den markedsføringen som er relevant for akkurat deg. Vi ønsker også å utlevere informasjonen til noen av våre samarbeidspartnere slik at de kan tilby deg produkter som er aktuelle for deg. Våre samarbeidspartnere er for tiden: Instabank, Ikano Bank, Easybank, Avida Finans og Komplett Bank. I denne relasjonen er vi selv behandlingsansvarlig etter personopplysningsloven. Det samme gjelder våre samarbeidspartnere. Når du søker kreditt via våre nettsider blir du spurt om du vil samtykke til at vi bruker dine opplysninger til dette formålet.

Liber Finance AS vil være behandlingsansvarlig for dine personopplysninger når du har samtykket til at disse kan behandles som ledd i å forbedre våre tjenester og/eller til annen markedsføring som beskrevet ovenfor.

Liber Finance AS vil opptre som databehandler på vegne av den enkelte samarbeidspartner når vi opptrer som finansagent (for personopplysninger som samles inn på vegne av bankene med formål om formidling av lån).

Informasjon som du gir oss kan omfatte følgende: personnummer, e-post, mobiltelefonnummer, hvorvidt du er norsk statsborger eller ikke, sivilstatus, antall barn, boforhold, utdanning, arbeidsforhold, arbeidsgiver, inntekt og kontonummer. Det er frivillig å oppgi disse opplysningene og det er frivillig om du ønsker å samtykke til at vi også kan behandle dine personopplysninger som ledd i å forbedre våre tjenester og/eller til annen markedsføring som beskrevet ovenfor.

Informasjon som vi innhenter om deg kan være informasjon knyttet til gjeldsposter. Vi innhenter dette fra Bisnode.

Informasjon som personnummer utleveres til kredittopplysningsselskapet Bisnode som ledd i vurderingen av om du oppfyller vilkårene for å få lån hos våre samarbeidspartnere. Bisnode foretar en kredittsjekk begrenset til informasjon om eventuelle betalingsanmerkninger.

Vi vil oppbevare personopplysningene dine så lenge vi og våre samarbeidspartnere er pålagt etter norsk lovgivning, og så lenge det er nødvendig for å oppnå formålet med innhentingen, det vil si den behandlingen du eventuelt har gitt ditt samtykke til. Deretter slettes opplysningene.

Liber Finance AS har etablert regler og rutiner for beskyttelse av personopplysninger. Vi er sertifisert av DigiCert og vi benytter kryptert kommunikasjon for all overføring av data. Når vi formidler opplysninger til en tredjepart forsikrer vi oss om at det finnes ordninger og avtaler som sikrer at de behandler opplysningene på en betryggende måte.

Du har rett til innsyn i egne personopplysninger, og du kan kreve retting eller sletting av mangelfulle eller uriktige opplysninger. Du kan også når som helst trekke ditt eventuelle samtykke til at disse kan behandles som ledd i å forbedre våre tjenester og/eller til annen markedsføring som beskrevet ovenfor.

Kontakt oss ved behov på e-post: kundeservice@compareking.no, telefon: 800 16 689 eller send brev til Liber Finance AS, c/o Aker Brygge Business Center, Postboks 1433 Vika, 0115 Oslo.

Signer med bankid Signer senere
Steng vindu