Nordmenns kjærlighetsforhold til pengelån | Forbrukslån | CompareKing
Nordmenn elsker å låne penger

Nordmenn elsker å låne penger

Ola og Kari Nordmann sitter greit i det og det gjør naboene også. Finanskrisen er over og optimismen for økonomien er på vei opp igjen hos folk flest. Det er i alle fall den konklusjonen vi kommer frem til når vi leser om nordmenns lånevaner. Nå vil vi alle ha det like bra som naboen og opprettholde den livsstilen vi selv synes vi fortjener så da låner vi penger om lønningen ikke strekker til. Her kan du lese om hvorfor nordmenn elsker å låne penger.

Gjeldsøkning

Som vi har skrevet om tidligere så vokser nordmenns gjeld raskere enn før. Tall fra Statistisk sentralbyrå viste at publikums innenlandske bruttogjeld lå på 4714 milliarder kroner ved utgangen av mars i år, det var en økning på 5,8 prosent i løpet av ett år, ifølge NRK. Finanstilsynet bekrefter dette og skriver i årsrapporten at Norge opplever en gunstig økonomisk utvikling og gjeldsbelastningen til norske husholdninger er på et historisk høyt nivå. Om dette er problematisk eller ikke avhenger av om folk stort sett klarer å betale tilbake det de låner. Ut i fra finanstilsynets funn om dette er nordmenn passe flinke til å betale tilbake. Årsmeldingen viste at det i første halvår i 2014 var en økning på rundt 500 000 nye saker, eller 14 prosent, sammenlignet med samme tid i 2013. Dette er en sterk økning i nye inkassosaker, men 38 prosent av sakene ble avsluttet tidlig i inndrivelsesprosessen etter at skyldner hadde mottatt purring eller inkassovarsel. Det vil si at mange klarte å betjene lånet uten å pådra seg betalingsanmerkninger.

Boligmarkedet

Vi kommer ikke utenom å skrive litt om dagens boligmarked når lånevaner er temaet. Ifølge Aftenposten tror annenhver nordmann at det lønner seg å ha boliglån basert på den historisk lave renten og gunstige skattefradrag. På en måte kan det være mer lønnsomt enn å sette pengene i banken nå som renten er så lav. Har du sparepenger kan det derfor hende at de vil vokse mer gjennom langsiktig sparing i aksjemarkedet eller investere i bolig nummer to. Hvis man velger å investere i eiendom må man bare ha i bakhodet at de billige boliglånene med lav rente vi ser nå ikke kommer til å vare for alltid, for bare syv år siden var renten dobbelt så høy som nå. Derfor er det viktig og ikke låne over evne og ta høyde for at renten vil gå opp igjen en gang. Finanstilsynet har pekt på at med husholdningenes gjeldsnivå gjør de mer sårbare for økte renter, inntektsbortfall og fallende boligpriser enn tidligere.

Hva lokker frem lånelysten?

Det er mange teorier og påstander i omløp om hvorfor mange har en så stor trang til å bruke penger de ikke har at de tar opp lån. Turf Böcker Jakobsen har en doktorgrad i sosiologi og er ansatt hos SFI (Det nasjonale forskningssenteret for velferd). I samarbeid med sin kollega, dr. polit. Christian Poppe fra SIFO i Oslo, har han undersøkt hvorfor folk låner penger. De følgende funnene er hentet fra forskning.no.

Livsstil

Alle sitter inne med visse forventninger til egen livsstil og disse vil variere i forhold til vår økonomiske evne og alder blant annet. Hva vi bruker penger på definerer vår sosiale identitet. Sosiologen påpekte at forbruksmønstre på den måten er med på å avgrense sosiale grupper i relasjon til andre.

Havner utenfor

Ifølge forskeren er det innebygget en forestilling om en minimumsstandard for materielle goder i en sosial gruppe. Derfor mener han at forbrukslån ikke tas opp tilfeldig, men er sosialt kontrollert.

Interessant nok så hadde de fleste som ble spurt om deres lånevaner et behov for å komme med en unnskyldning, selv om dette ikke ble etterspurt. Dette, mener kollegaene, peker på en grunnleggende norm i samfunnet at man ikke bør låne penger.

Samfunnets ansvar

Konklusjonen i undersøkelsen var at risikoen ved å låne penger blir vurdert forskjellig fra en gruppe til en annen. De syntes det var urovekkende at flere unge bruker kreditt som om det var en del av månedslønna. De mener at vi ikke nødvendigvis låner penger veloverveid og økonomisk kalkulert, men heller at vi gjør det basert på sosialt legitime rutiner og handlemønstre. Forskerne synes det er nødvendig at samfunnet griper inn med bedre undervisning og rådgivning til låntagere.

Norge i krystallkulen

I Finansielt utsyn og Finansielle utviklingstrekk for 2014 kunne vi lese at internasjonal økonomi utvikler seg svakere, men prognosene for norsk økonomi peker fortsatt mot moderat vekst. Reduserte investeringer i olje- og gassektoren samt fallet i oljeprisen siden juni har skapt en viss usikkerhet om prognosene. På samme tid fortsetter både husholdningenes gjeld og boligprisene å øke.

Hvis disse funnene stemmer så er det ikke overraskende at nordmenn elsker å låne penger. Når de aller fleste har en tilfredsstillende levestandard, vil vi som sosiale vesener gjøre det vi kan for å opprettholde det og ikke falle utenfor. Hvis man tar opp forbrukslån for å få like stor TV som naboen er det nok aldri en lønnsom operasjon, men godt overveid forbruk eller investering kan gjøre at et lån faktisk gir din private økonomi et løft.

Kilder:

www.finanstilsynet.no

www.aftenposten.no

www.forskning.no

By Emma, 09 Aug 2015
imageEmma

Har studerat psykologi vid Göteborgs universitet, arbetat med sälj och kundeservice men är nu frilansande skribent för CompareKing.se

Se flere tilbud under

Signer med bankid Signer senere
Steng vindu

Hei,
Vi er tilgjengelige på chatten mandag-torsdag mellom 9-21 og fredager mellom 10-18