Nordmenn elsker å låne penger

Nordmenn elsker å låne penger

Ola og Kari Nordmann sitter greit i det og det gjør naboene også. Finanskrisen er over og optimismen for økonomien er på vei opp igjen hos folk flest. Det er i alle fall den konklusjonen vi kommer frem til når vi leser om nordmenns lånevaner. Nå vil vi alle ha det like bra som naboen og opprettholde den livsstilen vi selv synes vi fortjener så da låner vi penger om lønningen ikke strekker til. Her kan du lese om hvorfor nordmenn elsker å låne penger.

Gjeldsøkning

Som vi har skrevet om tidligere så vokser nordmenns gjeld raskere enn før. Tall fra Statistisk sentralbyrå viste at publikums innenlandske bruttogjeld lå på 4714 milliarder kroner ved utgangen av mars i år, det var en økning på 5,8 prosent i løpet av ett år, ifølge NRK. Finanstilsynet bekrefter dette og skriver i årsrapporten at Norge opplever en gunstig økonomisk utvikling og gjeldsbelastningen til norske husholdninger er på et historisk høyt nivå. Om dette er problematisk eller ikke avhenger av om folk stort sett klarer å betale tilbake det de låner. Ut i fra finanstilsynets funn om dette er nordmenn passe flinke til å betale tilbake. Årsmeldingen viste at det i første halvår i 2014 var en økning på rundt 500 000 nye saker, eller 14 prosent, sammenlignet med samme tid i 2013. Dette er en sterk økning i nye inkassosaker, men 38 prosent av sakene ble avsluttet tidlig i inndrivelsesprosessen etter at skyldner hadde mottatt purring eller inkassovarsel. Det vil si at mange klarte å betjene lånet uten å pådra seg betalingsanmerkninger.

Boligmarkedet

Vi kommer ikke utenom å skrive litt om dagens boligmarked når lånevaner er temaet. Ifølge Aftenposten tror annenhver nordmann at det lønner seg å ha boliglån basert på den historisk lave renten og gunstige skattefradrag. På en måte kan det være mer lønnsomt enn å sette pengene i banken nå som renten er så lav. Har du sparepenger kan det derfor hende at de vil vokse mer gjennom langsiktig sparing i aksjemarkedet eller investere i bolig nummer to. Hvis man velger å investere i eiendom må man bare ha i bakhodet at de billige boliglånene med lav rente vi ser nå ikke kommer til å vare for alltid, for bare syv år siden var renten dobbelt så høy som nå. Derfor er det viktig og ikke låne over evne og ta høyde for at renten vil gå opp igjen en gang. Finanstilsynet har pekt på at med husholdningenes gjeldsnivå gjør de mer sårbare for økte renter, inntektsbortfall og fallende boligpriser enn tidligere.

Hva lokker frem lånelysten?

Det er mange teorier og påstander i omløp om hvorfor mange har en så stor trang til å bruke penger de ikke har at de tar opp lån. Turf Böcker Jakobsen har en doktorgrad i sosiologi og er ansatt hos SFI (Det nasjonale forskningssenteret for velferd). I samarbeid med sin kollega, dr. polit. Christian Poppe fra SIFO i Oslo, har han undersøkt hvorfor folk låner penger. De følgende funnene er hentet fra forskning.no.

Livsstil

Alle sitter inne med visse forventninger til egen livsstil og disse vil variere i forhold til vår økonomiske evne og alder blant annet. Hva vi bruker penger på definerer vår sosiale identitet. Sosiologen påpekte at forbruksmønstre på den måten er med på å avgrense sosiale grupper i relasjon til andre.

Havner utenfor

Ifølge forskeren er det innebygget en forestilling om en minimumsstandard for materielle goder i en sosial gruppe. Derfor mener han at forbrukslån ikke tas opp tilfeldig, men er sosialt kontrollert.

Interessant nok så hadde de fleste som ble spurt om deres lånevaner et behov for å komme med en unnskyldning, selv om dette ikke ble etterspurt. Dette, mener kollegaene, peker på en grunnleggende norm i samfunnet at man ikke bør låne penger.

Samfunnets ansvar

Konklusjonen i undersøkelsen var at risikoen ved å låne penger blir vurdert forskjellig fra en gruppe til en annen. De syntes det var urovekkende at flere unge bruker kreditt som om det var en del av månedslønna. De mener at vi ikke nødvendigvis låner penger veloverveid og økonomisk kalkulert, men heller at vi gjør det basert på sosialt legitime rutiner og handlemønstre. Forskerne synes det er nødvendig at samfunnet griper inn med bedre undervisning og rådgivning til låntagere.

Norge i krystallkulen

I Finansielt utsyn og Finansielle utviklingstrekk for 2014 kunne vi lese at internasjonal økonomi utvikler seg svakere, men prognosene for norsk økonomi peker fortsatt mot moderat vekst. Reduserte investeringer i olje- og gassektoren samt fallet i oljeprisen siden juni har skapt en viss usikkerhet om prognosene. På samme tid fortsetter både husholdningenes gjeld og boligprisene å øke.

Hvis disse funnene stemmer så er det ikke overraskende at nordmenn elsker å låne penger. Når de aller fleste har en tilfredsstillende levestandard, vil vi som sosiale vesener gjøre det vi kan for å opprettholde det og ikke falle utenfor. Hvis man tar opp forbrukslån for å få like stor TV som naboen er det nok aldri en lønnsom operasjon, men godt overveid forbruk eller investering kan gjøre at et lån faktisk gir din private økonomi et løft.

Kilder:

www.finanstilsynet.no

www.aftenposten.no

www.forskning.no

By Emma, 09 Aug 2015
imageEmma

Har studerat psykologi vid Göteborgs universitet, arbetat med sälj och kundeservice men är nu frilansande skribent för CompareKing.se

Se flere tilbud under

Generelle vilkår og personvern

Ved å benytte tjenesten Vi tilbyr på denne nettsiden (compareking.no) samtykker du til de vilkår og betingelser som blir presentert nedenfor. Dersom du har noen spørsmål vedrørende våre vilkår, oppfordrer Vi til å ta kontakt med oss på telefon 800 16 689 eller per e-post kundeservice@compareking.no.

1. Behandlingsansvarlig for personopplysningene

Liber Finance AS (organisasjonsnummer 913 062 922), Filipstad brygge1, 0252 Oslo er den behandlingsansvarlige for personopplysningene.

2. Innsamling og lagring av personopplysninger

Ved kontakt med Oss, enten ved utfylling av et søknadskjema via internett, telefon eller på annen måte, oppgir du en del data som så blir lagret i vår database.

Formålet med lagringen av opplysningene (herunder personopplysninger) er å yte den tjenesten som fremkommer på nettstedet, altså å gjennomgå og formidle din lånesøknad. Lagrede opplysninger vil også bli brukt til å forbedre tjenestene våre og til å gi deg svar på de spørsmål du måtte ha. I tillegg vil vi lagre opplysninger når du kontakter oss slik at vi kan svare på dine spørsmål.

Vi vil med jevne mellomrom vurdere de opplysninger som er lagret for å sikre at vi ikke har registrert opplysninger det ikke er behov for, eller lenger enn det som er tillatt ved lov.

3. Utlevering av personopplysninger

Før vi sender din søknad til våre samarbeidspartnere foretar CompareKing.no en kredittsjekk begrenset til innhenting av informasjon om eventuelle betalingsanmerkninger. Kredittsjekken foretas av kredittopplysningsbyrået Bisnode.

Dette gjøres for å sikre at du er kvalifisert til å søke om forbrukslån/kredittkort hos våre samarbeidende banker.

I tillegg til den begrensede kredittsjekken som CompareKing.no foretar, vil våre samarbeidspartnere som mottar din lånesøknad også foreta en egen fullstendig kredittsjekk. Gjenpartsbrevet sendes til deg via SMS eller post.

4. Frivillighet, innsynsrett og krav på retting

Det er frivillig å gi fra seg personopplysningene.

Du som bruker kan kreve innsyn i behandlingen av dine personopplysninger, jf. personopplysningsloven § 19.

Videre kan du som bruker ha krav på retting etter personopplysningsloven §§ 27 og 28.

5. Begrensning av ansvar 

Vi er på ingen måte eller under noen omstendingheter ansvarlig for tap eller skade som skyldes opptak av et usikret lån. Før du søker er det viktig at du tenker gjennom dine inntekter og utgifter, slik at du kan se hva du har råd til. Dette er din avgjørelse. 

Videre så er vi ikke ansvarlig for skader som skyldes krig, streik, blokader, norsk eller utenlandsk lovgivning eller andre lignende omstendigheter. Dette gjelder også dersom CompareKing.no selv blir utsatt for lignende. 

6. Elektronisk gjeldsbrev

Ved et eventuelt tilbud kan CompareKing.no og/eller våre samarbeidspartnere sende elektronisk gjeldsbrev per e-post eller post. 

Ingen av disse opplysningene blir brukt til å identifisere enkeltpersoner. Vi bruker disse opplysningene til å generere en samlet statistikk som blant annet viser hvilke sider som er mest populære og hvilken informasjon brukerne søker. Statistikken er et redskap til å forbedre våre tjenester til deg som sluttbruker.

Dette medfører ingen sikkerhetsrisiko for deg, men du kan stille inn din nettleser slik at den ikke godtar bruk av informasjonskapsler. Gjennom nettleseren din kan du også slette alle lagrede informasjonskapsler. 

Informasjonskapsler

Ved å bruke nettstedet samtykker du til den bruk av cookies som er beskrevet her.

Vi benytter oss av informasjonskapsler, eller cookies. Cookies er små informasjonsfiler som blir liggende igjen på datamaskinen din for at tjenesten vår skal virke best mulig for deg. Informasjonen som lagres kan være opplysninger om hvordan brukerne har surfet på og brukt våre nettsider, hvilken nettleser de bruker, hvilke annonser de har sett og hvordan de har surfet mellom de ulike nettstedene som CompareKing.no samarbeider med.

Ingen av opplysningene som samles inn blir brukt til å identifisere enkeltpersoner. Vi bruker opplysningene til å generere en samlet statistikk som blant annet viser hvilke sider som er mest populære og hvilken informasjon kundene søker etter. Statistikken er et redskap for å forbedre våre tjenester til deg som sluttbruker.

Det er kun Liber Finance AS som bruker opplysningene som blir hentet inn.

Vi benytter oss av følgende cookies: permanente og midlertidige (såkalte øktsbaserte kapsler).  

Permanente kapsler

Permanente kapsler brukes for eksempel for å kunne tilpasse nettstedet etter dine ønskemål, slik at du ikke trenger å stille inn nettstedet til dine ønskemål hver gang du besøker siden.

Midlertidige kapsler (øktsbaserte)

Øktsbaserte kapsler brukes for eksempel for å håndtere innloggingsinformasjon, navigering mellom sider osv.

De fleste nettlesere tillater deg å blokkere spesifikke eller samtlige cookies. For mer informasjon om hvordan du endrer innstillingene for informasjonskapsler, følg lenken som korresponderer med din nettleser.

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/nb-no/internet-explorer/delete-manage-cookies

Firefox: http://support.mozilla.org/en-US/kb/Cookies

Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647

Safari: http://support.apple.com/kb/PH19214 og for iOS - http://support.apple.com/kb/HT1677 

Les mer om informasjonskapsler på nettstedet til Post- og teletilsynet.

Personvern

Ved bruk av tjenester som tilbys på Compareking.no vil du bli bedt om å oppgi visse opplysninger om deg selv til oss. Vi tar personvern på alvor, og vil med dette informere deg om hvordan dine opplysninger vil bli behandlet, hvem som er ansvarlig og hvilke rettigheter du har.

Tjenestene som er tilgjengelige på Compareking.no tilbys av Liber Finance AS, org. nr.: 913 062 922, forretningsadresse: Filipstad brygge 1, 0252 OSLO (referert til som «Liber Finance AS», «vi» eller «oss»). Norsk rett regulerer tjenestene.

Personopplysningsloven med forskrifter og annet relevant lovgivning regulerer Liber Finance AS’ behandling av personopplysninger. Der ikke annet hjemmelsgrunnlag foreligger er ditt samtykke det rettslige grunnlaget for å behandle dine personopplysninger.

Formålet med vår behandling av personopplysninger er delt: Vi behandler dine personopplysninger for å kunne yte deg den tjenesten som tilbys på Compareking.no, det vil si formidling av din lånesøknad til våre samarbeidspartnere (norske banker), inkludert utlevering av visse opplysninger til vår underleverandør Bisnode for kredittsjekk. I denne relasjonen opptrer vi som finansagent etter finansavtaleloven og samtidig er vi databehandler på vegne av våre samarbeidspartnere. Vi har inngått skriftlig databehandleravtale med våre samarbeidspartnere som regulerer vår behandling av personopplysninger til dette formålet. Når du søker kreditt via våre nettsider samtykker du til at vi kan behandle de opplysninger du oppgir til vår finansagentvirksomhet på vegne av våre samarbeidspartnere. Våre samarbeidspartnere er for tiden: Gjensidige Bank, MyBank, Instabank, Ikano Bank, Easybank, Avida Finans, Axo Finans og Komplett Bank og nærmere informasjon om deres behandling av dine personopplysninger kan rettes til kundesenter@instabank.no, laansoknad@ikanobank.no, post@easybank.no, forbruker@avidafinans.no eller kundeservice@komplettbank.no.

Vi ønsker også å bruke opplysningene vi samler inn om deg til å forbedre våre tjenester slik at innholdet blir presentert for deg på en effektiv og forståelig måte. I denne relasjonen er vi selv behandlingsansvarlig etter personopplysningsloven. Når du søker kreditt via våre nettsider blir du spurt om du vil samtykke til at vi bruker dine opplysninger til dette formålet.

Vi ønsker også å kunne bruke opplysningene vi samler inn om deg til å markedsføre andre relevante tjenester og produkter til deg og da på en slik måte at du kun mottar den markedsføringen som er relevant for akkurat deg. Vi ønsker også å utlevere informasjonen til noen av våre samarbeidspartnere slik at de kan tilby deg produkter som er aktuelle for deg. Våre samarbeidspartnere er for tiden: Instabank, Ikano Bank, Easybank, Avida Finans og Komplett Bank. I denne relasjonen er vi selv behandlingsansvarlig etter personopplysningsloven. Det samme gjelder våre samarbeidspartnere. Når du søker kreditt via våre nettsider blir du spurt om du vil samtykke til at vi bruker dine opplysninger til dette formålet.

Liber Finance AS vil være behandlingsansvarlig for dine personopplysninger når du har samtykket til at disse kan behandles som ledd i å forbedre våre tjenester og/eller til annen markedsføring som beskrevet ovenfor.

Liber Finance AS vil opptre som databehandler på vegne av den enkelte samarbeidspartner når vi opptrer som finansagent (for personopplysninger som samles inn på vegne av bankene med formål om formidling av lån).

Informasjon som du gir oss kan omfatte følgende: personnummer, e-post, mobiltelefonnummer, hvorvidt du er norsk statsborger eller ikke, sivilstatus, antall barn, boforhold, utdanning, arbeidsforhold, arbeidsgiver, inntekt og kontonummer. Det er frivillig å oppgi disse opplysningene og det er frivillig om du ønsker å samtykke til at vi også kan behandle dine personopplysninger som ledd i å forbedre våre tjenester og/eller til annen markedsføring som beskrevet ovenfor.

Informasjon som vi innhenter om deg kan være informasjon knyttet til gjeldsposter. Vi innhenter dette fra Bisnode.

Informasjon som personnummer utleveres til kredittopplysningsselskapet Bisnode som ledd i vurderingen av om du oppfyller vilkårene for å få lån hos våre samarbeidspartnere. Bisnode foretar en kredittsjekk begrenset til informasjon om eventuelle betalingsanmerkninger.

Vi vil oppbevare personopplysningene dine så lenge vi og våre samarbeidspartnere er pålagt etter norsk lovgivning, og så lenge det er nødvendig for å oppnå formålet med innhentingen, det vil si den behandlingen du eventuelt har gitt ditt samtykke til. Deretter slettes opplysningene.

Liber Finance AS har etablert regler og rutiner for beskyttelse av personopplysninger. Vi er sertifisert av DigiCert og vi benytter kryptert kommunikasjon for all overføring av data. Når vi formidler opplysninger til en tredjepart forsikrer vi oss om at det finnes ordninger og avtaler som sikrer at de behandler opplysningene på en betryggende måte.

Du har rett til innsyn i egne personopplysninger, og du kan kreve retting eller sletting av mangelfulle eller uriktige opplysninger. Du kan også når som helst trekke ditt eventuelle samtykke til at disse kan behandles som ledd i å forbedre våre tjenester og/eller til annen markedsføring som beskrevet ovenfor.

Kontakt oss ved behov på e-post: kundeservice@compareking.no, telefon: 800 16 689 eller send brev til Liber Finance AS, c/o Aker Brygge Business Center, Postboks 1433 Vika, 0115 Oslo.

Signer med bankid Signer senere
Steng vindu