Nordmenns økende gjeldsbelastning

Nordmenns gjeld vokser stadig

Mange land i Europa så en økning i gjeldsnivået før finanskrisen, men det har siden sunket fordi husholdningene betalte ned gjelden. Norge og Sverige står nå som de eneste landene hvor det ikke skjedde. Det betyr at Norge er ett av få land der gjelden har økt etter finanskrisen. Realiteten er at nordmenns gjeld vokser raskere enn før. På ett år har gjelden økt med 5,8 prosent. Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viste at publikums innenlandske bruttogjeld lå på 4 714 milliarder kroner ved utgangen av mars, det er en økning på 5,8 prosent i løpet av ett år, ifølge NRK.

Gjelden øker hver måned

Gjeldsveksten var høyere igjen i mai sammenlignet med måneden før. Ved utgangen av mai lå publikums, altså samfunnets, innenlandske bruttogjeld på 4 767 milliarder kroner, økningen for 12 måneder var da oppe i 5,9 prosent og markerte årets største økning så langt. Tallene fra SSB ble presentert av nord24.no, som også skrev om Finanstilsynets rapport «Finansielt utsyn 2015» hvor konklusjonen var at vi låner for mye og jobber for lite. Det kom frem i rapporten at gjeldsnivået i Norge er høyt sett i forhold til verdiskapingen, og det aldri vært høyere enn i dag. Morten Baltersen, direktør i Finanstilsynet forklarer at veksten i boligprisene og husholdningsgjelden først og fremst er etterspørselsdrevet. På samme tid ser det nå ut til at lav rente og enkel tilgang på kreditt kan bidra til at den sterke veksten i gjeld og boligpriser vil vare. Dette vil øke husholdningens gjeldsbelastning ytterligere og bidra til å holde etterspørselen etter varer og tjenester oppe. En slik utvikling er ikke bærekraftig, uthever Baltersen og sier det er en risiko for et senere kraftig tilbakeslag og finansiell ustabilitet, ifølge nord24.no.

Høye boligpriser

Det siste året, frem til april i år, har norske boligpriser steget med 7,9 prosent. Aftenposten har hentet tallene fra Eiendom Norge, og skriver videre at boligpriser målt mot årslønninger ikke har vært høyere på 80 år, ifølge Kjersti Haugland som er analytiker i DNB Markets. Dette bidrar til at nordmenns gjeld har økt så kraftig de siste årene. Det er spesielt de yngste med de mest positive forhåpningene om inntekstvekst som tar opp mest lån, men også middelaldrende bidrar til statistikken ved å ta opp lån enten for å øke forbruket eller hjelpe unge inn på boligmarkedet. Tall fra Finansdepartementet bekrefter at husholdningens gjeld er historisk høy. I 1978 hadde nordmenn i snitt lånt kun litt mer enn sin årlige disponible inntekt. I 2014 var gjeldsbelastningen 224 prosent av den disponible inntekten, skriver Aftenposten.

En ond sirkel

Det er ikke bare den sterke økningen i boligpriser og gjeld som maler et dystert bilde av norsk økonomi. Oljeprisene har falt betydelig det siste året, den økonomiske veksten har stagnert og arbeidsledigheten har økt litt. Flere analytikere tror i tillegg at arbeidsledigheten vil øke mer fra dagens 4,1 prosent i løpet av de neste årene. Den store gjeldsbelastningen gjør forbrukerne og økonomien mer sårbar. Hvis renten eller arbeidsledigheten øker vil folk flest ha mindre å gå på i privatøkonomien og det vil få negative ringvirkninger. Haugland påpeker at dette kan forårsake en ond sirkel ved at folk må stramme inn forbruket på grunn av den høye gjelden, til Aftenposten. Når folk bruker mindre penger, blir bedriftene rammet og må i verste fall si opp flere stillinger. Sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i Swedbank påpeker at historien har vist at dersom gjelden øker mye, er risikoen stor for at noe går galt i økonomien.

Strategi for endring

Haugland sier videre til Aftenposten at ingenting tyder på at renten skal opp med det første. Som vi leste om i forrige artikkel Rentekutt i vente, har Norges Bank isteden varslet at enda et kutt, fra dagens 1 prosent, kan komme allerede til høsten. Selv om det er spådd at boligprisene vil flate ut på sensommeren og synke litt etter det, har regjeringen utviklet en boligstrategi som vil ta for seg tiltak for å øke tilbudet av boliger og dempe utlånsveksten. Boligstrategien er et samarbeid mellom Finans-, Justis-, Barne- og likestilling- og Kommunaldepartementet. Finansminister Siv Jensen sa til NTB at det må bli billigere og enklere å bygge nye boliger. De vil derfor gjøre regelverket oversiktlig og mer forutsigbart. Finanstilsynet har også foreslått tiltak for å hemme gjeldsveksten for boligkjøpere. I tillegg til egenkapital på 15% må alle som har lån som overstiger 60 prosent av boligens verdi, betale avdrag. I tillegg skal bankene teste at kundene har råd til å betjene lånet selv om renten øker med 6 prosentpoeng, ifølge Aftenposten.

De foreslåtte tiltakene kan bidra til at gjelden ikke fortsetter å øke, men det vil på samme tid gjøre det enda vanskeligere for unge boligkjøpere å komme på markedet.

Kilder:

www.nrk.no

www.nord24.no

www.aftenposten.no

By Emma, 21 Jul 2015
imageEmma

Har studerat psykologi vid Göteborgs universitet, arbetat med sälj och kundeservice men är nu frilansande skribent för CompareKing.se

Se flere tilbud under

Generelle vilkår og personvern

Ved å benytte tjenesten Vi tilbyr på denne nettsiden (compareking.no) samtykker du til de vilkår og betingelser som blir presentert nedenfor. Dersom du har noen spørsmål vedrørende våre vilkår, oppfordrer Vi til å ta kontakt med oss på telefon 800 16 689 eller per e-post kundeservice@compareking.no.

1. Behandlingsansvarlig for personopplysningene

Liber Finance AS (organisasjonsnummer 913 062 922), Filipstad brygge1, 0252 Oslo er den behandlingsansvarlige for personopplysningene.

2. Innsamling og lagring av personopplysninger

Ved kontakt med Oss, enten ved utfylling av et søknadskjema via internett, telefon eller på annen måte, oppgir du en del data som så blir lagret i vår database.

Formålet med lagringen av opplysningene (herunder personopplysninger) er å yte den tjenesten som fremkommer på nettstedet, altså å gjennomgå og formidle din lånesøknad. Lagrede opplysninger vil også bli brukt til å forbedre tjenestene våre og til å gi deg svar på de spørsmål du måtte ha. I tillegg vil vi lagre opplysninger når du kontakter oss slik at vi kan svare på dine spørsmål.

Vi vil med jevne mellomrom vurdere de opplysninger som er lagret for å sikre at vi ikke har registrert opplysninger det ikke er behov for, eller lenger enn det som er tillatt ved lov.

3. Utlevering av personopplysninger

Før vi sender din søknad til våre samarbeidspartnere foretar CompareKing.no en kredittsjekk begrenset til innhenting av informasjon om eventuelle betalingsanmerkninger. Kredittsjekken foretas av kredittopplysningsbyrået Bisnode.

Dette gjøres for å sikre at du er kvalifisert til å søke om forbrukslån/kredittkort hos våre samarbeidende banker.

I tillegg til den begrensede kredittsjekken som CompareKing.no foretar, vil våre samarbeidspartnere som mottar din lånesøknad også foreta en egen fullstendig kredittsjekk. Gjenpartsbrevet sendes til deg via SMS eller post.

4. Frivillighet, innsynsrett og krav på retting

Det er frivillig å gi fra seg personopplysningene.

Du som bruker kan kreve innsyn i behandlingen av dine personopplysninger, jf. personopplysningsloven § 19.

Videre kan du som bruker ha krav på retting etter personopplysningsloven §§ 27 og 28.

5. Begrensning av ansvar 

Vi er på ingen måte eller under noen omstendingheter ansvarlig for tap eller skade som skyldes opptak av et usikret lån. Før du søker er det viktig at du tenker gjennom dine inntekter og utgifter, slik at du kan se hva du har råd til. Dette er din avgjørelse. 

Videre så er vi ikke ansvarlig for skader som skyldes krig, streik, blokader, norsk eller utenlandsk lovgivning eller andre lignende omstendigheter. Dette gjelder også dersom CompareKing.no selv blir utsatt for lignende. 

6. Elektronisk gjeldsbrev

Ved et eventuelt tilbud kan CompareKing.no og/eller våre samarbeidspartnere sende elektronisk gjeldsbrev per e-post eller post. 

Ingen av disse opplysningene blir brukt til å identifisere enkeltpersoner. Vi bruker disse opplysningene til å generere en samlet statistikk som blant annet viser hvilke sider som er mest populære og hvilken informasjon brukerne søker. Statistikken er et redskap til å forbedre våre tjenester til deg som sluttbruker.

Dette medfører ingen sikkerhetsrisiko for deg, men du kan stille inn din nettleser slik at den ikke godtar bruk av informasjonskapsler. Gjennom nettleseren din kan du også slette alle lagrede informasjonskapsler. 

Informasjonskapsler

Ved å bruke nettstedet samtykker du til den bruk av cookies som er beskrevet her.

Vi benytter oss av informasjonskapsler, eller cookies. Cookies er små informasjonsfiler som blir liggende igjen på datamaskinen din for at tjenesten vår skal virke best mulig for deg. Informasjonen som lagres kan være opplysninger om hvordan brukerne har surfet på og brukt våre nettsider, hvilken nettleser de bruker, hvilke annonser de har sett og hvordan de har surfet mellom de ulike nettstedene som CompareKing.no samarbeider med.

Ingen av opplysningene som samles inn blir brukt til å identifisere enkeltpersoner. Vi bruker opplysningene til å generere en samlet statistikk som blant annet viser hvilke sider som er mest populære og hvilken informasjon kundene søker etter. Statistikken er et redskap for å forbedre våre tjenester til deg som sluttbruker.

Det er kun Liber Finance AS som bruker opplysningene som blir hentet inn.

Vi benytter oss av følgende cookies: permanente og midlertidige (såkalte øktsbaserte kapsler).  

Permanente kapsler

Permanente kapsler brukes for eksempel for å kunne tilpasse nettstedet etter dine ønskemål, slik at du ikke trenger å stille inn nettstedet til dine ønskemål hver gang du besøker siden.

Midlertidige kapsler (øktsbaserte)

Øktsbaserte kapsler brukes for eksempel for å håndtere innloggingsinformasjon, navigering mellom sider osv.

De fleste nettlesere tillater deg å blokkere spesifikke eller samtlige cookies. For mer informasjon om hvordan du endrer innstillingene for informasjonskapsler, følg lenken som korresponderer med din nettleser.

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/nb-no/internet-explorer/delete-manage-cookies

Firefox: http://support.mozilla.org/en-US/kb/Cookies

Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647

Safari: http://support.apple.com/kb/PH19214 og for iOS - http://support.apple.com/kb/HT1677 

Les mer om informasjonskapsler på nettstedet til Post- og teletilsynet.

Personvern

Ved bruk av tjenester som tilbys på Compareking.no vil du bli bedt om å oppgi visse opplysninger om deg selv til oss. Vi tar personvern på alvor, og vil med dette informere deg om hvordan dine opplysninger vil bli behandlet, hvem som er ansvarlig og hvilke rettigheter du har.

Tjenestene som er tilgjengelige på Compareking.no tilbys av Liber Finance AS, org. nr.: 913 062 922, forretningsadresse: Filipstad brygge 1, 0252 OSLO (referert til som «Liber Finance AS», «vi» eller «oss»). Norsk rett regulerer tjenestene.

Personopplysningsloven med forskrifter og annet relevant lovgivning regulerer Liber Finance AS’ behandling av personopplysninger. Der ikke annet hjemmelsgrunnlag foreligger er ditt samtykke det rettslige grunnlaget for å behandle dine personopplysninger.

Formålet med vår behandling av personopplysninger er delt: Vi behandler dine personopplysninger for å kunne yte deg den tjenesten som tilbys på Compareking.no, det vil si formidling av din lånesøknad til våre samarbeidspartnere (norske banker), inkludert utlevering av visse opplysninger til vår underleverandør Bisnode for kredittsjekk. I denne relasjonen opptrer vi som finansagent etter finansavtaleloven og samtidig er vi databehandler på vegne av våre samarbeidspartnere. Vi har inngått skriftlig databehandleravtale med våre samarbeidspartnere som regulerer vår behandling av personopplysninger til dette formålet. Når du søker kreditt via våre nettsider samtykker du til at vi kan behandle de opplysninger du oppgir til vår finansagentvirksomhet på vegne av våre samarbeidspartnere. Våre samarbeidspartnere er for tiden: Gjensidige Bank, MyBank, Instabank, Ikano Bank, Easybank, Avida Finans, Axo Finans og Komplett Bank og nærmere informasjon om deres behandling av dine personopplysninger kan rettes til kundesenter@instabank.no, laansoknad@ikanobank.no, post@easybank.no, forbruker@avidafinans.no eller kundeservice@komplettbank.no.

Vi ønsker også å bruke opplysningene vi samler inn om deg til å forbedre våre tjenester slik at innholdet blir presentert for deg på en effektiv og forståelig måte. I denne relasjonen er vi selv behandlingsansvarlig etter personopplysningsloven. Når du søker kreditt via våre nettsider blir du spurt om du vil samtykke til at vi bruker dine opplysninger til dette formålet.

Vi ønsker også å kunne bruke opplysningene vi samler inn om deg til å markedsføre andre relevante tjenester og produkter til deg og da på en slik måte at du kun mottar den markedsføringen som er relevant for akkurat deg. Vi ønsker også å utlevere informasjonen til noen av våre samarbeidspartnere slik at de kan tilby deg produkter som er aktuelle for deg. Våre samarbeidspartnere er for tiden: Instabank, Ikano Bank, Easybank, Avida Finans og Komplett Bank. I denne relasjonen er vi selv behandlingsansvarlig etter personopplysningsloven. Det samme gjelder våre samarbeidspartnere. Når du søker kreditt via våre nettsider blir du spurt om du vil samtykke til at vi bruker dine opplysninger til dette formålet.

Liber Finance AS vil være behandlingsansvarlig for dine personopplysninger når du har samtykket til at disse kan behandles som ledd i å forbedre våre tjenester og/eller til annen markedsføring som beskrevet ovenfor.

Liber Finance AS vil opptre som databehandler på vegne av den enkelte samarbeidspartner når vi opptrer som finansagent (for personopplysninger som samles inn på vegne av bankene med formål om formidling av lån).

Informasjon som du gir oss kan omfatte følgende: personnummer, e-post, mobiltelefonnummer, hvorvidt du er norsk statsborger eller ikke, sivilstatus, antall barn, boforhold, utdanning, arbeidsforhold, arbeidsgiver, inntekt og kontonummer. Det er frivillig å oppgi disse opplysningene og det er frivillig om du ønsker å samtykke til at vi også kan behandle dine personopplysninger som ledd i å forbedre våre tjenester og/eller til annen markedsføring som beskrevet ovenfor.

Informasjon som vi innhenter om deg kan være informasjon knyttet til gjeldsposter. Vi innhenter dette fra Bisnode.

Informasjon som personnummer utleveres til kredittopplysningsselskapet Bisnode som ledd i vurderingen av om du oppfyller vilkårene for å få lån hos våre samarbeidspartnere. Bisnode foretar en kredittsjekk begrenset til informasjon om eventuelle betalingsanmerkninger.

Vi vil oppbevare personopplysningene dine så lenge vi og våre samarbeidspartnere er pålagt etter norsk lovgivning, og så lenge det er nødvendig for å oppnå formålet med innhentingen, det vil si den behandlingen du eventuelt har gitt ditt samtykke til. Deretter slettes opplysningene.

Liber Finance AS har etablert regler og rutiner for beskyttelse av personopplysninger. Vi er sertifisert av DigiCert og vi benytter kryptert kommunikasjon for all overføring av data. Når vi formidler opplysninger til en tredjepart forsikrer vi oss om at det finnes ordninger og avtaler som sikrer at de behandler opplysningene på en betryggende måte.

Du har rett til innsyn i egne personopplysninger, og du kan kreve retting eller sletting av mangelfulle eller uriktige opplysninger. Du kan også når som helst trekke ditt eventuelle samtykke til at disse kan behandles som ledd i å forbedre våre tjenester og/eller til annen markedsføring som beskrevet ovenfor.

Kontakt oss ved behov på e-post: kundeservice@compareking.no, telefon: 800 16 689 eller send brev til Liber Finance AS, c/o Aker Brygge Business Center, Postboks 1433 Vika, 0115 Oslo.

Signer med bankid Signer senere
Steng vindu