Norges Mest Attraktive Arbeidsplasser! | Livsstil | CompareKing Blogg
attraktive arbeidsplasser

Norges Mest Attraktive Arbeidsplasser!

Etter endt universitets- eller høyskole utdanning, eller kanskje etter videregående skole, er det mange som kjemper om beinet i jobbmarkedet.  Konkurransen er ekstra stor i de største byene som Oslo og Bergen og ofte kan det være vanskelig å bestemme seg for hvilket selskaper man skal satse på. Søknadsprosessen kan være lang og krevende og av og til må man velge vekk enkelte arbeidsgivere for å ha tid til å søke hos andre.

Studenter

Under finner du en liste over det studenter mener er de mest attraktive arbeidsgiverne innen økonomi- og ingeniør fagene.

Topp 10 arbeidsplasser blant økonomistudenter:

 1. Aker Solutions   
 2. Statoil
 3. Ernst & Young
 4. Deloitte
 5. McKinsey & Company
 6. Orkla
 7. DNB
 8. Det Norske Oljeselskap
 9. Microsoft
 10. Boston Consulting Group (BCG)

Som det er mulig å se fra listen, er det overraskende få banker og andre finans institusjoner som kommer på topp 10 blant økonomistudenter. Det kommer selvfølgelig an på dine egne preferanser og ønsker, men om en er usikkert på karrierevalget kan slike lister kanskje åpne øynene for andre muligheter enn det en først trodde ville være de beste alternativene.

LES OGSÅ: Slik finner du jobb i et tøft arbeidsmarked

Videre finner du topp 10 listen over drømmearbeidsgivere blant ingeniørstudenter:

 1. Statoil
 2. Aker Solutions
 3. Kværner
 4. Multiconsult
 5. SINTEF
 6. Norconsult
 7. Subsea7
 8. Hydro
 9. Aibel
 10. ConocoPhilips

Som vi ser, er det færre overraskelser å finne på denne listen. Det er også greit å merke seg at i begge tilfeller er deltagerne godt informert om de respektive selskapene og har ofte gjort mye research om utviklingsmuligheter, lønn og arbeidskultur.

Topp 10 listene for både ingeniørstudenter og økonomistudenter inneholder stort sett større konsern og bedrifter som tilbyr god opplæring og bruker mye resurser på nyutdannede. Gjennom såkalte ’Graduate Programmer’ eller ’Trainee Programmer’ får nyutdannede god opplæring gjennom både klasseromsundervisning og gjennom simulert erfaring. Slike programmer støtter også ofte ansatte, både økonomisk og med opplæring, til å gjennomføre profesjonelle kvalifikasjonsstudier som gjør at man for eksempel blir kvalifisert som statsautorisert regnskapsfører. Dette er selvfølgelig en veldig god mulighet til å få en god start på karrieren, men om en ikke kommer inn på slike programmer er det fremdeles mange gode alternativer. Noen av de best betalte jobbene ute er faktisk som aksjemegler eller andre stillinger i mindre investeringsfond som for eksempel private equity eller hedge fond. I slike stillinger blir en i tillegg ofte eksponert for reelt ansvar og for senior ledelse fra et tidligere tidspunkt og kan utvikle seg og lære fra dette.

Erfarne ansatte

Undersøkelser gjort blant ansatte viser at Microsoft topper listen i kategorien store virksomheter, mens Webstep er på førsteplass i mellomstore virksomheter og Itema topper listen av små virksomheter. I denne undersøkelsen blir det lagt vekt på blant annet tillit mellom ledelse og ansatte, yrkesstolthet, kultur og fellesskapsfølelse. I de mindre firmaene er det også lagt vekt på organisasjonens struktur (om det er god kontakt mellom ledelse og ansatte), og at man kan kombinere familie og jobb.

Under finner du topp 5 lister fra undersøkelsen.

Topp 5 store virksomheter:

 1. Microsoft
 2. Finn.no
 3. Steria
 4. Reitangruppen
 5. Berg-Hansen

Topp 5 mellomstore virksomheter:

 1. Webstep
 2. SAS Institute
 3. EiendomsMegler 1 Midt-Norge
 4. Terramar
 5. Kantega

Topp 5 små virksomheter:

 1. Itema
 2. Iterate
 3. Conceptos Consulting
 4. EiendomsMegler 1 Ringerike
 5. Appex
By , 05 Jan 2015
Se flere tilbud under

Signer med bankid Signer senere
Steng vindu

Hei,
Vi er tilgjengelige på chatten mandag-torsdag mellom 9-21 og fredager mellom 10-18