Forbrukeres innvirkning på økonomisk vekst | Livsstil | CompareKing
Forbrukerne kan vedlikeholde økonomisk vekst

Økonomisk vekst og DIN rolle

24. september opplyste Norges Bank at styringsrenten settes ned ytterligere 0,25 prosentenheter til 0,75 prosent. Denne gangen ble det ingen overraskelse i og med at sentralbanksjef, Øystein Olsen, varslet ytterlige kutt til høsten ved forrige reduksjon 18. juni. I tillegg står det i Norges Bank sin pressemelding at de ikke kan utelukke enda ett kutt sommeren 2016. Da vil vi nærme oss nullgrensen eller kanskje til og med passere den. Hvis du vil lese om hva negativ rente er kan du gjøre det her. I denne artikkelen kan du lese om Norges nåværende økonomiske situasjon, hvilken rolle vi som forbrukere har på økonomisk vekst og hvordan ekspertene mener fremtiden ser ut.

Les også: Bruker russen 100 eller flere tusen kroner?

Oljeindustrien og arbeidsledighet

Oljeprisen har falt gjennom sommeren og dette gjør at veksten i norsk økonomi mest sannsynlig vil være svekket en god stund fremover. Norges Bank venter at inflasjonen etter hvert vil avta og derfor satt de ned styringsrenten nå, ifølge Olsen.  Oljeindustrien er Norges desidert største næring så det er ikke overraskende at en nedgangsperiode her påvirker den totale økonomien. Fallende oljepris og et økende kostnadsnivå førte til at oljeselskapene ble nødt til å omstrukturere og kutte. Dette har rammet både personer som er ansatt i oljeindustrien og bedrifter som leverer tjenester til oljeselskapene. Frank Jullum er sjefsøkonom i Danske Bank og han fortalte til E24 at med en svakere vekst i økonomien, vil arbeidsledigheten øke og spre seg. Godt over 21 000 oljejobber er forsvunnet siden starten av 2015. Kyrra Aamdal, seniorøkonom i DNB Markets, sa også til E24 at det er en svekkelse i arbeidsmarkedet. Ifølge Aamdal har det oljetunge Vestlandet vært mest rammet de siste månedene, men han forventer at det gradvis vil spre seg ut til resten av landet. Han tror også at ledigheten vil øke en stund til før det vil stabilisere seg på et lavt nivå.

Les også: Økonomitips for de i 20-årene

Boligpriser og forbrukernes innflytelse

Selv om det ser dystert ut for oljeindustrien later det til at vi ikke trenger å bekymre oss for at oljesmellen vil utløse fall i boligprisene. I Dagens Næringsliv kunne vi lese om rapporten «Økonomisk oversikt», skrevet av senioranalytiker Erik Bruce og analytiker Joachim Bernhardsen i Nordea Markets. De mener at forbrukerne vil ha en stor innvirkning på hvor svak den økonomiske veksten blir fremover. Frem til nå er det få tegn på at forbruket er preget av nedturen i oljesektoren. Derimot påpeker de at det private forbruket har vokst og det er høy aktivitet i boligmarkedet. I tillegg skriver Nordea Markets at mye tyder på at boligprisene vil fortsette å holde seg oppe. Lavere rente og et fortsatt tilfredsstillende arbeidsmarked i store deler av landet er hovedårsaken til at Bruce og Bernhardsen sier at oljenedturen ikke utløser en generelt fall i boligprisene. De uthever at prisene mest sannsynlig vil falle i noen deler av landet, mens de venter en utflating samlet sett. Analytikerne anslår at forbruksveksten blir lavest neste år, for så å ta seg litt opp igjen i 2017. De ser det i forbindelse med at arbeidsledigheten da anslås å flate ut og utsiktene for norsk økonomi er da trolig noe lysere. For kjøpeglade nordmenn kan det se lysere ut også i forhold til prisvekst i 2017. Norges Bank skriver at den svake krona har løftet veksten i konsumprisene. På samme tid holder lav lønnsvekst kostnadsveksten nede, og etter som virkningene av en svakere krone fases ut, vil prisveksten avta.

Les også: 10 tips for unge boligkjøpere

Smitteeffekt

Selv om oljekrisen så langt ikke har satt en demper på boligprisene eller forbrukere generelt, forklarte Jullum til E24 at det er stor usikkerhet knyttet til hvordan det vil slå inn i andre deler av norsk økonomi fremover. Han sier at usikkerheten rundt hvordan, for eksempel, hotell-, restaurant- og taxinæringen klarer den lavere etterspørselen fra oljebransjen. Bernhardsen i Nordea Markets delte syn med Jullum og sa til E24 at risikoen er om det smitter over til andre deler av norsk økonomi. De ser for seg at både lønnsveksten og forbruksveksten kan bli lavere og det vil si at konsumorienterte næringer vil utvikle seg svakere. Bernhardsen uthever også at sektoren som leverer tjenester til oljeselskapene, eksempelvis jurister og konsulenter, blir hardere rammet. Til nå har andre næringer klart å ansette store deler av de som har måttet forlate oljebransjen, men Bernhardsen stiller seg undrende til hvor mange flere stillinger den ikke-oljerelaterte økonomien nå vil klare å ta.

Les også: Stor økning i fondssparing

Det er ikke noe nytt fenomen at den økonomiske veksten varierer og det svinger nok opp igjen innen ett par år som ekspertene spår. Nå kan vi fortsette å nyte de lave rentene, men som vi har skrevet om før så er det viktig å ikke bli overmodig, husk at rentene kommer til å gå opp igjen en gang. Hvis du tar opp nytt lån eller refinansierer nå bør du derfor ta høyde for at du har økonomi til å takle en høyere rente enn hva den står på nå.

Kilder:

www.norges-bank.no

www.dn.no

www.e24.no

By Emma, 23 Oct 2015
imageEmma

Har studerat psykologi vid Göteborgs universitet, arbetat med sälj och kundeservice men är nu frilansande skribent för CompareKing.se

Se flere tilbud under

Signer med bankid Signer senere
Steng vindu

Hei,
Vi er tilgjengelige på chatten mandag-torsdag mellom 9-21 og fredager mellom 10-18