Øk Kunnskapen Din Om Husforsikring | Forsikring | CompareKing
Husforsikring

Øk Kunnskapen Din Om Husforsikring - Bli En Mer Informert Forbruker

Husforsikring, også kalt bolig- eller villaforsikring, dekker skader på bolig. Det forsikres generelt mot brann- og naturskader (storm-, flom- vann- og frostskade, lynnedslag og skred) tyveri og hærverk. Boliger er som regel alltid brannforsikret, da dette er et krav for å få boliglån.

Man er ikke forpliktet til å forsikre huset sitt, men dette er allikevel ganske vanlig i og med at verdiene er så store og konsekvensene av å miste hjemmet sitt uten forsikring såpass katastrofale.

I motsetning til innboforsikring, eller hjemforsikring som dette ofte heter, dekker husforsikringen selve bygningen, og er aktuelt først og fremst for eiere av enkeltstående hus. Forsikringen kombineres ofte med innboforsikring, slik at både innbo og løsøre inngår i samme avtale. Husforsikring inkludert innbo og løsøre betegnes i blant som fullforsikring. Med løsøre menes løse gjenstander som sykler, plenklippere, snøfresere og hagemøbler.

Med husforsikring kan du som regel forvente at skaden erstattes fullt ut, etter fullverdiprinsippet. Fullverdi betyr nemlig at erstatningssummen tilsvarer den kostnaden som beregnes for å sette huset i stand eller for å oppføre et tilsvarende hus på nytt. Retten til erstatning kan riktignok nedsettes eller mistes hvis skaden skyldes dårlig vedlikehold. Til gjengjeld tilbyr enkelte forsikringsselskaper rabatter ved skadeforebyggende tiltak eller gjennom medlemskap i forbund og foreninger. Hvis huset blir ubeboelig som følge av skade skal forsikringen dekke rimelige og nødvendige utgifter til flytting og til å bo et annet sted, samt lagring av eiendeler.

Hvordan beregnes prisen?

Forsikringspremien beregnes på individuelle grunnlag og avhenger av en rekke faktorer. Dette gjelder blant annet størrelse på boligen, boligstandard, sikkerhetstiltak og lokale/kommunale forhold. De fleste forsikringsselskaper beregner dessuten prisen etter kundens alder. Andre forhold som kan påvirke pris er kundens egenandel i boligen og hvorvidt boligen har tyverialarm tilkoblet direkte til en alarmstasjon. Bygningsforandringer må meldes fra til forsikringsselskapet slik at premieberegningsgrunnlaget kan beregnes på nytt for å ta høyde for boligens økte verdi.

Det finnes mange ulike husforsikringspakker på markedet og en hel rekke forskjellige behov. Det første steget når det gjelder å finne den pakken som passer for deg er derfor å finne de forsikringstilbudene som dekker dine særskilte behov, og deretter sammenligne priser. Flere forsikringsselskap tilbyr dessuten samlerabatt, noe som betyr at du får reduserte priser hvis du har undertegnet ulike forsikringsavtaler med samme selskap.

Standard dekning eller utvidet dekning

Forsikringsselskaper tilbyr ofte to hovedalternativer, enten standarddekning, også kalt grunnpakke, eller en utvidet dekning. Utover dette kan man også vanligvis tilføye tilleggsdekninger.

Hva som forsikres utover det selvskrevne kan være så mangt. Vanligvis vil husforsikringen dekke rettshjelp ved visse juridiske tvister mellom kunden og en tredjepart. Der forsikringen dekker plutselig oppstått skade, må det påvises at skaden var uventet og at årsaken oppsto brått. Andre vanlige ekstradekninger inkluderer skader som følge av lekkasjer fra rør eller fra feil på skjulte elektriske kabler som brukes til oppvarming av gulv. Hvis huseieransvar er dekket henviser dette til erstatningsansvaret som en huseier kan pådra seg, som for eksempel hvis fotgjengere kommer til skade på et glatt fortau.

Etter å ha sondert det norske markedet har vi funnet dekningstilbud på følgende særskilte skader og utgifter: skader etter rotter og mus, skade etter angrep fra mugg eller insekter, sopp og råte, ombygning av bolig for tilpasning til rullestolbrukere, skader på matvarer i fryser som følge av utilsiktede temperatursvingninger, tyveri av låst og registrert sykkel, hageskader (inkludert utvendig vannbasseng, boblebad, badestamp, gjerde, fast trebrygge, terrasse eller flaggstang), skader som skyldes kjæledyr og skader som oppstår som følge av utette tak/vegger eller for mye snø på taket. Det varierer også hvorvidt det forsikres for tilleggsarealet, det vil si den delen av eiendommen som ikke tilhører selve boarealet.

By , 27 Jul 2014
Se flere tilbud under

Signer med bankid Signer senere
Steng vindu

Hei,
Vi er tilgjengelige på chatten mandag-torsdag mellom 9-21 og fredager mellom 10-18