En Super Ordliste For Finans og Personlig Økonomi | Livsstil | CompareKing
En Super Ordliste For Finans og Personlig Økonomi

En Super Ordliste For Finans og Personlig Økonomi

Med hundretalls forskjellige ord og uttrykk er det ikke alltid like lett å henge med. Her gir vi deg en oversikt over noen av de viktigste begrepene relatert til personlig økonomi. Dette er din ordliste for finans.

Annuitetslån: I et annuitetslån betales det tilbake i like store beløp hvert termin. Etter hvert som avdragene blir større betaler man tilsvarende mindre i renter.

Ansvarsforsikring: Ansvarsforsikring gir dekning for eventuelle erstatningsansvar og er obligatorisk for alle bileiere.

Bankkort (Debetkort): Bankkortet er et betalingskort som trekker penger direkte fra brukerens konto.

Betalingsanmerkning: En betalingsanmerkning vil si at man er registrert med en inkassosak, forliksdom, utlegg, lønnstrekk eller konkurs. Betalingsanmerkningen slettes når saken er oppgjort eller foreldet.

Boligsparing for ungdom (BSU): BSU er en sparetjeneste med spesielt gunstige rentevilkår. De oppsparte pengene kan bare brukes til å kjøpe en bolig.

Egenandel: Egenandelen er det beløpet man selv dekker for et kjøp som ellers er finansiert gjennom lån.

Effektiv rente: Den effektive renten gir deg alle lånekostnadene inkludert nominell rente, eventuelle gebyrer/terminpåslag og renters rente.

Etableringsgebyr: Etableringsgebyr er et engangs gebyr som banken eller finansieringsselskapet tar som betaling for opprettelse av et lån. Gebyret blir som regel trukket fra utbetalt lånebeløp.

Forbrukslån: Et forbrukslån er et lån hvor pengene blir overført direkte til låntakers konto, som regel uten at formålet blir oppgitt.

Forbrukslån uten sikkerhet: De fleste forbrukslån er uten sikkerhet. Det vil si at man ikke har avtalt en pantgjenstand som ledd i låneinnvilgelsen

Forsikringspremie: Forsikringspremien er beløpet man betaler for forsikring.

Inkasso: Inkasso er innkreving av forfalte pengekrav. Før inkassotiltak kan iverksettes må det gis en skriftlig advarsel og en betalingsfrist på 14 dager.

Kasko: Kasko er en forsikring mot skade som man selv påfører sitt kjøretøy. Forsikringen dekker også mot tyveri og andre skader på kjøretøyet.

Kredittkort: Kredittkortet er et betalingskort som brukes ved kjøp av varer og tjenester, men skiller seg fra et vanlig bankkort i den forstand at pengene ikke blir trukket direkte fra kontoen din. Isteden låner du pengene fra kredittkortselskapet som da sender deg en faktura ved senere anledning.

Kredittvurdering: Kredittvurdering er en vurdering av en person eller bedrifts evne til å betjene gjeld. Vurderingen er som regel basert på økonomisk stilling og gjeldshistorie og brukes hovedsakelig til å bedømme om lån bør innvilges.

Løsøre: Løsøre er alle gjenstander som ikke er fast eiendom.

Nominell rente: Den nominelle renten er en prosentandel av lånebeløpet som skal betales i tillegg til avdrag og eventuelle gebyrer. Den nominelle renten inkluderer altså ikke alle lånekostnadene.

Pantelån: Et pantelån er et lån med sikkerhet. Det vil si at man har avtalt en pantgjenstand som ledd i låneinnvilgelsen, altså at gjenstanden kan beslaglegges i tilfelle mislighold.

Refinansiering: Refinansiering tilsier at man erstatter et eller flere eksisterende lån med et nytt lån.

Serielån: I et serielån betaler man like mye i avdrag hvert termin, men terminbeløpet vil variere ettersom man også betaler renter. Etterhvert som lånebeløpet blir nedbetalt vil terminbeløpene bli lavere.

Termingebyr: Termingebyret betales hvert termin og er i realiteten et fast rentebeløp.

Valutapåslag: Valutapåslag er en avgift som belastes når man bruker kredittkortet i utlandet. Påslaget beregnes i prosent av kjøpesummen.

By , 06 Apr 2014
Se flere tilbud under

Signer med bankid Signer senere
Steng vindu

Hei,
Vi er tilgjengelige på chatten mandag-torsdag mellom 9-21 og fredager mellom 10-18