Det Er Spådd Rentekutt Til Høsten | Livsstil | CompareKing
Varsel om rentekutt

Rentekutt i vente

Norges Bank kuttet styringsrenten med 25 basispunkter til rekordlave 1 prosent på rentemøte 18. juni i år. På samme tid varslet Øystein Olsen, sjef i sentralbanken, at nok et rentekutt kan komme i løpet av høsten. Den norske krona reagerte med å falle kraftig. Advarselen kom overraskende på mange da det hadde vært forventet at dette kuttet skulle bli det siste på lenge. I denne artikkelen vil vi se på spekulasjoner rundt ytterligere rentekutt, inflasjon og andre grunner bak spekulasjonene.

Norges laveste styringsrente

Hegnar skrev at Nordea Markets ble tatt på senga da Norges Bank signaliserte et nytt kutt, i samme møte som styringsrenta ble nedjustert til 1 prosent som er det laveste den har vært siden sentralbanken ble etablert i 1816. For de var den største overraskelsen at sentralbanken har blitt betydelig mer bekymret for veksten. Som vi skrev om i artikkelen Hva er negativ rente så er kutt i styringsrenten som oftest foretatt i et forsøk på å stimulere økonomien når inflasjonen ikke er på det nivået som er ønskelig. Seniorøkonom Erik Johannes Bruce og analytiker Joakim Berhardsen fra Nordea Markets sa til Hegnar at Norges Bank legger mer vekt på dette enn de hadde ventet, og la til at det virker som det legges mindre vekt på opprevideringen av oljeinvesteringene i 2016. Ifølge meglerhuset så bør vi vente et rentekutt allerede i september, gitt at vi ikke får noen overraskende oppturer. Nordea synes at sentralbankens nye estimat for kjerneinflasjon i 2016 på 2,23 prosent er for høyt.  Bruce og Berhardsen tror lønnsoppgjøret neste år vil indikere lønnsvekst under 3 prosent, og spår samtidig at kjerneinflasjonen faller under 2 prosent. Deres spådom er forskjellig fra Norges Bank og det skyldes at de tror inflasjonen faller lavere enn hva banken forutser for 2016. Derfor tror de at sentralbanken vil bli nødt til å kutte renten igjen frem mot høsten. Nordea avslutter med at de tror styringsrenta vil bli satt ned til 0,5 prosent.

Overraskende opptur

Kort tid etter rentekuttet og spådommen til Nordea, gjorde E24 det kjent at inflasjonen i Norge steg med 3,2 prosent på årsbasis i juni, noe som var mye høyere enn alle de største bankene hadde forutsett. Det kom altså en overraskende opptur Nordea ikke hadde regnet med. I tillegg reagerte markedet med å kjøpe norske kroner som i tur styrket valutaen. Kjersti Haugland, seniorøkonom i DNB Markets, fortalte til E24 at det ikke var rart av markedet å reagere slik når tallene kom inn så høyt over forventingene. Hun tror dette gir markedet en større tro på at det kanskje ikke blir et ytterligere rentekutt så raskt som først antatt. Haugland uthevet at dette var godt over inflasjonsmålet, og kronen blir sterkere ved at mange tror Norges Bank vil avlyse rentekuttet, men hun sa også at den kraftige styrkelsen kan bli noe midlertidig. Olav Chen, seniorporteføljeforvalter sier seg enig med Haugland og peker på at sentralbanken kan bestemme seg for å tillegge den generelle sitasjonen i norsk økonomi mer vekt enn den rene inflasjonen. E24 snakket også med valutastrateg i Nordea Markets som uttalte at en utsettelse av rentekutt kan føre til at kronen styrkes mer, men sa at det er for tidlig å si med sikkerhet.

Mange tror fortsatt på nytt rentekutt i september

Det er spesielt tre faktorer som gjør at økonomene tror på et nytt rentekutt til høsten. Det første er at arbeidsledigheten akselererer. Sjeføkonom i Danske Bank Markets, Frank Jullum, sa til TDN Finans at ledighetsprosenten på 2,8 var som ventet men antallet helt ledige økte med 700 sesongjustert i juni og det indikerer en akselerering i antallet ledige. Han viste også til at økningen kommer fra Rogaland og Hordaland og da spesielt blant ingeniører og sivilingeniører innen petroleumsfag. Det er altså nedgangen i oljebransjen som slår ut uthever Jullum. Isolert sett styrker dette grunnlaget for at Norges Bank kan justere ned renten til høsten. I tillegg er lønnsveksten justert ned med 0,25 prosentpoeng i alle årene til og med 2017. Det tredje er den markerte nedgangen i norsk detaljhandel i mai. Tall fra Statistisk sentralbyrå viste at detaljomsetningen falt med 3,4 prosent på månedsbasis i mai, etter en vekst på 2 prosent fra mars til april. DNB Markets påpeker at tallene fra mai var betydelig svakere enn forventet, men uthever at nedgangen kom etter en kraftig oppgang i april. DNB Markets skrev at disse tallene underbygger bildet av en svak forbruksvekst og styrker sjansen for rentekutt i september. Samlet sett var tallene på den svake siden og det styrker grunnlaget for at Norges Bank kan sette renten ned ytterligere allerede i september.

Alt dette er som nevnt spekulasjoner så vi får se hva som skjer til høsten. Realiteten er allikevel at styringsrenten er historisk lav, og nærmer seg nullgrensa raskere enn mange hadde trodd. Det kan også tenkes at boliglånsrentene blir redusert, men Dagens Næringsliv har varslet at bankene planlegger nye lånekrav så det blir vanskeligere å få innvilget lån fremover, spesielt vanskelig blir det med førstehjemslån. Av den grunn kommer vi kanskje ikke til å se en stor økning i lån som en reaksjon til den reduserte renta.

Les også: 10 tips for unge boligkjøpere

Kilder:

www.hegnar.no

www.e24.no

www.dn.no

By Emma, 21 Jul 2015
imageEmma

Har studerat psykologi vid Göteborgs universitet, arbetat med sälj och kundeservice men är nu frilansande skribent för CompareKing.se

Se flere tilbud under

Signer med bankid Signer senere
Steng vindu

Hei,
Vi er tilgjengelige på chatten mandag-torsdag mellom 9-21 og fredager mellom 10-18