Fast Eller Flytende Rente? Velg Riktig Og Spar Mye | Livsstil | CompareKing
Du Kan Spare Mye Penger På Å Velge Riktig - Fast Eller Flytende Rente?

Du Kan Spare Mye Penger PÅ å Velge Riktig - Fast Eller Flytende Rente?

Fast eller flytende rente er som regel et spørsmål om trygghet. Du vil nesten alltid ende med å betale mindre i totale rentekostnader med en flytende rente, men du må da også ha en økonomi som tåler høye rentesvingninger. De ekstra kostnadene ved fast rente blir derfor ofte sett på som en forsikringspremie. Du betaler litt mer totalt sett men du slipper å bekymre deg hvis markedsrenten går i været. Når det er sagt går det likevel an å spare penger på fast rente hvis man tror at markedsrenten vil holde seg jevnt høyt over en viss periode.

Tommelregel når du velger fast eller flytende

Som tommelregel vil du sannsynligvis klare deg fint med flytende rente hvis du er godt etablert og lånesummen ikke overstiger årsinntekten. Lån med flytende rente gir deg dessuten mer fleksibilitet og du kan øke avdragene eller nedbetale hele lånesummen før tiden, hvis du skulle ønske det.

Hvis du derimot er usikker på hva du kan tåle av rentesvingninger kan det være en fordel å binde renten. Dette gir deg bedre oversikt og en forutsigbar nedbetalingsplan. Du vet dermed nøyaktig hvor mye du skal betale i renter og avdrag hver måned.

En ulempe med fast rente er riktignok at det kan gjøre det vanskelig å øke lånesummen, få avdragsfrihet, nedbetale eller refinansiere. Hvis du vil nedbetale før bindingstiden kan du risikere å måtte betale overkurs hvis fastrenten ligger over markedsrente på innfrielsestidspunktet. På den annen side, er det muligheter for å få penger tilbake hvis du innfrir til underkurs, altså hvis fastrenten ligger under markedsrente.

Man trenger ikke å binde renten for hele låneperioden og det er vanlig med bindingsperioder på tre, fem eller ti år. Hvis det er trygghet som er faktoren bør du nok helst binde i minst fem år, slik at du får tid til å betale litt ned på avdragene og kanskje få deg en lønnsøkning. Man skal heller ikke se bort fra at den flytende markedsrenten kan holde seg på høyt nivå over en lengre periode, og da er det ikke bare tryggere men også mer lønnsomt å binde renten.

Men fast eller flytende trenger strengt tatt ikke være et spørsmål om enten eller, og for mange kan det være lurt med en kombinasjon. Slik sikrer man både trygghet og fleksibilitet. Løsningen blir da som regel kort nedbetalingstid for den delen av lånesummen som har fast rente og lengre nedbetalingstid for den som har flytende.

By , 13 Apr 2014
Se flere tilbud under

Signer med bankid Signer senere
Steng vindu

Hei,
Vi er tilgjengelige på chatten mandag-torsdag mellom 9-21 og fredager mellom 10-18