Slik investerer du som proffene | Investering | CompareKing
investerer

Slik investerer du som proffene

Det er alltid en risiko for at en ikke får igjen pengene man har investert eller at en ikke får den avkastningen man ønsker. Skal en investere er det viktig at du har kontroll over økonomien og har råd til eventuelle tap. Det er også viktig at en beholder en viss kapital i banken eller andre risikofrie investeringer som er relativt likvide.


Hvordan burde en investere?

Om man har bestemt seg for å investere, er det flere ting man må tenke gjennom. Det første er din egen risikoappetitt – hvor mye risiko er du villig til å ta for å få den avkastningen du ønsker? Det er viktig at en kan akseptere eventuelle tap og selvfølgelig at en har råd til å takle tapene. Risikoen man tar kan også reduseres gjennom å diversifisere investeringene sine.


For det andre bør du sette deg inn i det markedet du er interessert i å investere i. En bør følge med på markedsutvikling og spesielt store nyheter innenfor det markedet du skal investere i en periode før du selv investerer.

For det tredje må man se på hvor mye penger en skal investere, og om man burde få profesjonell hjelp. For de fleste er finansielle rådgivere unødvendig, med tanke på at en eventuell avkastning forsvinner i kostander. For tunge investorer som sitter på mye kapital og ofte har flere inntjeningsområder (ofte personer med egen bedrift), burde vurdere å søke finansiell rådgivning. Har man ikke bruk for finansiell rådgivning bør man også bruke litt tid på finne meglerhus / banker hvor det er lavest kurtasje. Hyppig kjøp og salg kan ofte føre til at vinningen går opp i spinningen!

Hva burde en investere i og hva bør en se på?

Det finnes ingen felles mal for hva en bør investere i eller ikke. Avgjørelsen burde avhenge av de nevnte punktene i forrige avsnitt. Risikoappetitt, kapital, kostnader osv. Her skal vi se på noen av de mest vanlige investeringene og hva en bør merke seg ved hver enkelt.
 

Aksjer / Verdipapirer

Skal du investere i aksjer som er børsnotert bør du se på hvordan aksjene historisk sett har beveget seg i forhold til markedet. Enkelte aksjer beveger seg mye i forhold til indekser mens andre beveger seg lite. Har du stor risikoappetitt og kan takle eventuelle tap kan du investere i aksjer som beveger seg mye i forhold til markedet. Gevinsten kan være stor, men tapet likeså. Har du mindre risikoappetitt, er det kanskje lurt å investere i aksjer som beveger seg lite i forhold til indekser. Avkastningen blir kanskje ikke like stor, men det kontrollerer eventuelle tap til en viss grad.

LES OGSÅ: Her er 3 råvarer du burde investere i
 

Et alternativ til aksjer med lav risiko er obligasjoner. Obligasjoner er verdipapirer som blir utstedt for perioder på ett eller flere år med fast kupongrente som gjenspeiler markedsrenten på utstedelsestidspunktet. Når perioden opphører betaler utstederen tilbake pengene og en har da tjent rentene i løpet av perioden. Obligasjoner blir utstedt av staten, kommuner eller store aksjekonsern, ofte banker. Å investere i obligasjoner inneholder minimal risiko.

Eiendom

Investering i eiendom har de siste tiårene gitt enorm avkastning på generelt grunnlag. Siden 1980 har boligprisene skutt i været og har utkonkurrert inflasjonen i stor grad. Har man nok kapital er kanskje eiendom en lur investering. Det er selvfølgelig stort ansvar og mye penger, men kan være relativt sikkert. Her er det viktig å passe på at man også har en inntekt som gjør det mulig å betale eventuelle boliglån og at man har tid og anledning til å drive med utleievirksomhet. Dette kan man også gjøre gjennom eiendomsmeglere, men da mot en sum av utleieinntektene. Boligmarkedet er dog ikke like lukrativt nå som for noen tiår siden, men det har de siste årene hatt en jevn prisstigning med mindre tilbakefall. Det som er viktig å tenke er økonomien i landet du investerer i – vil folk fortsatt ha råd til å kjøpe boliger de neste årene? Du må også tenke på rentesvingninger – vil folk ha råd til lån om rentene skyter i været? Videre må du tenke på etterspørsel i området du investerer i – vil det være etterspørsel for bolig her om 2,5 eller 10 år?

Hva slags avkastning kan en forvente?

Avkastning på aksjer og aksjefond er ekstremt vanskelig å beregne, eller spå. Som en tommelfingerregel skal aksjeavkastningen ligge rett over renteavkastning på de ’beste’ bankene. Denne ekstraavkastningen er da beregnet å gjøre opp for den ekstra risikoen det er å investere i aksjer fremfor å spare i banken.

Når det gjelder avkastning på eiendom varier dette med type marked og sted. I boligmarkedet generelt har boligprisene i landet steget med mellom 3 og 4 prosent de siste årene*. Blokkleiligheter har hatt den bratteste prisstigningen, og da spesielt med tanke på sentrale områder som Bergen og Oslo som er markeder med høyest avkastning**. Etter blokkleiligheter kommer småhus, som har hatt en litt bedre prisstigning de siste årene foran eneboliger.

*Fra 3. kvartal 2013 til 3. kvartal 2014 steg boligprisene med 3,4 %.
** I Bergen steg boligprisene i snitt med 4,9%, mens det i Oslo steg 4,5%.

Til info. En hver investering kan medføre tap av kapital og/eller verdier. Compareking AS anbefaler ikke hva en bør gjøre av investeringer, men har som hensikt å gi deg som kunde en oversikt over hva en må tenke på ved investeringer. 

By , 25 Nov 2014
Se flere tilbud under

Signer med bankid Signer senere
Steng vindu

Hei,
Vi er tilgjengelige på chatten mandag-torsdag mellom 9-21 og fredager mellom 10-18