Sikre Deg Mot Økonomiske Konsekvenser Ved Død | Forsikring | CompareKing
SLivsforsikring

Slik Sikrer Du Deg Mot De Økonomiske Konsekvensene Ved Død - Livsforsikring

Formålet med livsforsikring er å sikre mot de økonomiske konsekvensene ved død, uførhet eller som følge av alderdom. Det er ikke uvanlig at forsikringspakker dekker en kombinasjon av disse utfallene.

Livsforsikring forebygger økonomiske konsekvenser

Livsforsikring dekker vanligvis en persons liv og fører til en utbetaling til nært forestående ved forsikringstakerens dødsfall, enten dette var forårsaket av sykdom eller ulykke. Hovedformålet med en slik forsikringsavtale er å forebygge mot de økonomiske konsekvensene som kan komme som følge av en persons død.

  

Dette er gjerne et hensyn for livspartnere med betydelig gjeld. Vanligvis dreier det seg da om et stort boliglån som partnerne kan betjene sammen men ikke enkeltvis. I slike situasjoner kan det lønne seg å tegne en gjensidig livsforsikringsavtale slik at den etterlatte får utbetalt en sum som hjelp til å nedbetale gjeldsforholdet. Ved gjensidig livsforsikring heter det vanligvis at man krysstegner hverandre.

Livsforsikring kan også være aktuelt i situasjoner med økonomisk avhengighet. Dette gjelder som regel barn eller hjemmeværende ektefeller/partnere. Det hender også at man tegner en forsikringsavtale hvis man er bekymret for at en partner i lønnet stilling skal bli rammet av en betydelig redusert levestandard. Det kan samtidig ha som hensikt å gi økonomisk trygghet i en omstillingsperiode. Hvis man ikke er gift har man dessuten færre rettigheter som samboer når det gjelder arv. Som forsikringstaker er du derimot berettiget til å begunstige hvem du selv vil.

Hvor mye koster det?

Hvor mye man må betale i årlig forsikringspremie er individuelt, og avhenger av alder og hvor mye som skal utbetales når forsikringstakeren dør. Det er vanlig at man tar en dekning som tilsvarer rundt halvparten av gjeldsbyrden, men man må selv vurdere til hvilken grad nært forestående blir påvirket av egen død. Du må riktignok regne med å betale en høyere pris hvis du venter til du har kommet i en viss alder. Hvis du havner i kategorien høy dødsrisiko kan du få problemer med å tegne en forsikringsavtale i det hele tatt. Det anbefales å tegne en avtale mens man fremdeles er i trettiårsalderen før premien begynner å stige. Det forutsettes normalt sett at man er i god helse når man tegner forsikringsavtalen og der er vanlig at man må vise en helseerklæring. Til gjengjeld nedtrappes forsikringspremien for hvert år etter at du har oppnådd en viss alder. Forsikringspremien prises også ulikt med henhold til kjønn.

Livsforsikring kommer som regel med en lavere forsikringspremie enn med en ren gjeldsforsikring. Forskjellen er at man da får gjelden slettet ved død, ulykke og uførhet; istedenfor at en pengesum skal utbetales. Begrepet gruppelivsforsikring blir ofte brukt når ansatte får livsforsikring som del av en arbeidsavtale. Du kan også få gruppelivsforsikring som medlem av en fagforening eller interesseorganisasjon. Slike avtaler er ofte rimeligere og innebærer ikke de samme strenge helsekravene men er til gjengjeld mindre fleksible.

Livsforsikring kan også knyttes til uførerisiko, noe som innebærer at det utbetales uførerente eller uførekapital ved hel eller delvis arbeidsuførhet. Da kan man enten velge en kapitalforsikring som betyr at man får betalt et engangsbeløp eller som renteforsikring, der beløpet utbetales trinnvis over et lengre tidsrom. Dette kan komme godt med tatt i betraktning at uførhet kan bety store økonomiske tap når man ikke har mulighet til å jobbe lenger. Den offentlige uføretrygden er for mange utilstrekkelig til å opprettholde en viss levestandard. Det anbefales å tegne forsikringsavtale mens man fremdeles er frisk og rask. Det er nemlig vanlig at forsikringsselskaper garderer seg mot eksisterende lidelser. Du kan nok fremdeles få en forsikringsavtale men den eksisterende lidelsen blir da unntatt avtalen. Kravet til utbetaling mot uførerisiko er vanligvis at man har vært minst 50% ufør i to år og at uførheten kan bedømmes som varig.

Renteforsikring betegnes ofte som pensjonsforsikring. En pensjonsforsikringsavtale kan inkludere en hel rekke andre omstendigheter enn alderdom; deriblant uføre-, ektefelle/samboer-, barne- og livsarvingspensjon.

By , 27 Jul 2014
Se flere tilbud under

Signer med bankid Signer senere
Steng vindu

Hei,
Vi er tilgjengelige på chatten mandag-torsdag mellom 9-21 og fredager mellom 10-18